HELSENORGE

Kurstilbud for helsepersonell og studenter

Sykehuset Østfold tilbyr flere fagkurs for samarbeidspartnere, pasienter og pårørende. 

Tilbudene annonseres forløpende her, eller ved direkte henvendelse til målgruppen.

Opplæring for helsepersonell

Aseptisk teknikk

Behov for rehabilitering?

Basale smittevernsrutiner 

Helsepedagogikk

Hydrocephalus – kunnskap og mestring  

Håndhygiene

Intravenøs væskebehandling

Norovirus - håndtering

Transfusjonsbehandling

PEG – Percutian Endoskopisk Gastronomi

Smitteregime i sykehjem

Smittevern i hjemmebaserte tjenester

Opplæring for eksterne samarbeidspartnere

Kompetansebroen

Portal for kunnskapsdeling i helsetjenestenFant du det du lette etter?