HELSENORGE

Brukerhåndbok medisinsk mikrobiologi

Denne elektroniske brukerhåndboken inneholder en oversikt over hvilke analyser som utføres innen fagområdet medisinsk mikrobiologi. Spesielle forhold vedrørende de ulike analysene som for eksempel type prøvemateriale, forsendelse, indikasjon for undersøkelsen og hvilke kliniske opplysninger som er viktigst er kommentert under hver enkelt analyse, der det er relevant. 

For å hindre unødvendige forsinkelser og feil i infeksjonsdiagnostikken er det viktig at prøver blir tatt på riktig måte og på riktig indikasjon, og at relevant klinisk informasjon videreformidles til laboratoriet. Vi håper denne brukerhåndboken kan bidra til dette, og at den vil være til hjelp for våre rekvirenter både i og utenfor sykehus.

Bakteriologisk undersøkelse Infeksjonsserologi Direktepåvisning (antigentest, mikroskopi og PCR)
Fant du det du lette etter?