HELSENORGE

Medisinsk bakteriologi

​Innenfor fagområdet medisinsk bakteriologi gir vi undervisning, råd og veiledning innen mikrobiologisk diagnostikk, infeksjonsforebyggende arbeide, profylakse (forebyggende behandling) og behandling av infeksjonssykdommer.


Våre arbeidsoppgaver kan deles inn i 4 kategorier:

  1. Bakteriologi - påvisning av bakterier
  2. Mykologi - påvisning av sopp
  3. Parasittologi - påvisning av parasitter (for eksempel ormer, egg og cyster)
  4. Substratproduksjon- produksjon av ulike dyrkingsmedier

De vanligste prøvene tas fra blod, øvre og nedre luftveier, sårsekret, urin, underlivsprøver, avføring og ryggmargsvæske.

Vi har utviklet spesielt god kompetanse i påvisning av magesårbakterien Helicobacter pylori.

Vi samarbeider tett med seksjon smittevern og infeksjonsmedisinsk avdeling i sykehuset.

Vi utfører bakteriologiske undersøkelser for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og fylkets praktiserende leger.

Kontakt

Senter for laboratoriemedisin, telefon: 69 86 84 10

Åpningstider

Mandag – fredag 0730-1500

Brukerhåndbok

Denne elektroniske brukerhåndboken inneholder en oversikt over hvilke analyser som utføres innen fagområdet medisinsk mikrobiologi. Spesielle forhold vedrørende de ulike analysene som for eksempel type prøvemateriale, forsendelse, indikasjon for undersøkelsen og hvilke kliniske opplysninger som er viktigst er kommentert under hver enkelt analyse, der det er relevant. 

For å hindre unødvendige forsinkelser og feil i infeksjonsdiagnostikken er det viktig at prøver blir tatt på riktig måte og på riktig indikasjon, og at relevant klinisk informasjon videreformidles til laboratoriet. Vi håper denne brukerhåndboken kan bidra til dette, og at den vil være til hjelp for våre rekvirenter både i og utenfor sykehus.

Bakteriologisk undersøkelseInfeksjonsserologiDirektepåvisning (antigentest, mikroskopi og PCR)

Riktig prøvetaking

Les om riktig prøvetaking og prøvebehandling

Forsendelse og transporttjeneste

Pakking av prøver til forsendelse

I posten

Ved forsendelse av blodprøver og annet biologisk materiale må man sikre at prøvematerialet er uskadet ved mottak, at det er mulig å analysere prøven og at forsendelsen kan åpnes uten risiko for personalet. For postverket sin del, sikre at man unngår skadede forsendelser som kan skape uro og smitterisiko og hindre tilsøling av annen post.

(Forsendelse av smittefarlig biologisk materiale, praktisk veileder. Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 2008. IK-2272 regler for postforsendelse av biologiske preparater.)

Biologisk materiale skal sendes som A-post. Avsender står ansvarlig for korrekt emballering til forsendelse.

Skader som følge av feilemballering kan føre til erstatningskrav og/eller straffeansvar.

Ferskt materiale

Blodprøver, serum og annet biologisk materiale, sendes i prøvebeholder godt lukket med en ytterbeholder (transporthylse) som er i slagfast plast og som inneholder absorberende materiale. Rekvisisjon og prøve legges i forsendelseskonvolutt, ferdig frankert konvolutt, merket biologisk materiale og påført avsender.

Unngå å sende prøver dagen før helligdag eventuelt lørdag.


 

Fant du det du lette etter?