HELSENORGE

Medisinsk biokjemi

Innenfor fagområdet medisinsk biokjemi leverer senter for laboratoriemedisin tjenester som blodprøvetakning og analysering av prøver for pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold og for pasienter innen spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i fylket.

Blodprøvetaking

Blodprøvetaking utføres ved disse lokasjonene:

Sykehuset Østfold, Helsehuset indre ØstfoldSykehuset Østfold, Helsehuset FredrikstadSykehuset Østfold, HaldenSykehuset Østfold, Helsehuset SarpsborgSykehuset Østfold, Moss

Før du kommer

  • Det er ingen egenandel ved blodprøvetaking
  • Ferdig utfylt rekvisisjon fra lege og legitimasjon må medbringes.
  • Timebestilling kun til glukosebelastning, laktosebelastning og jernbelastning.
  • Ventetiden varierer fra dag til dag og når på dagen man kommer.
  • Det er ingen svarrapportering fra laboratoriet direkte til pasienten, svarene går til rekvirerende lege. Pasienten må selv ta kontakt med egen lege for å få svar på prøvene.
  • Prøver til kapillær/venøs blodgass tas og utføres kun på Sykehuset Østfold Kalnes- og Moss.


Svarresponstid

Her kan du lese vår prosedyre om svarresponstid

Analyserepertoar med referanseområder

Oversikt over vårt analyserepertoar med referansområder

Akkrediteringsomfang

Her kan du lese mer om akkrediteringsomfang.

Pasientforberedelser

Forberedelse til blodprøvetaking

I dagene før prøvetaking skal en, dersom intet annet er avtalt, spise og drikke som vanlig. På selve prøvedagen kan en spise lett frokost. Store og/eller fettrike måltider bør unngås i timene før prøven skal tas. Når en møter på laboratoriet, må rekvisisjonen medbringes. Det er gunstig å møte i god tid, slik at man kan sitte avslappet i 10-15 min.

Medikamentanalyser
Når medikamentanalyser rekvireres er prøvetidspunktet viktig.
• Digoksin: Prøven tas rett før medikamentinntak 
• Teofyllin: Prøve skal tas 2 timer (4 timer) etter inntak av hurtig (langsomt) absorberbare preparater.
• Antiepileptika: Prøve tas om morgenen før første tablett.
• Litium: Prøve tas 12 timer +/- 0,5 timer etter siste tablett. (7 dager etter oppstart eller doseendring)
• FT4: Prøve tas like før neste tablett dersom du bruker tyroxin

Belastningsprøver
Noen steder er det timebestilling til belastningsprøver, se den enkelte klinikk.

Glukosebelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende i 8-14 timer. Det er tillatt å drikke vann Det blir tatt en fastende prøve, så får pasienten sukkervann (glukose) og tar da en ny prøve etter 2 timer. Pasienten må være i ro under prøveperioden og ikke spise, drikke eller røyke.

Laktosebelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende i 8 timer. Det tas først en fastende prøve, så får pasienten sukkervann (laktose) og det blir tatt fire nye prøver i løpet av 1 time. Pasienten må være i ro under prøveperioden og ikke spise, drikke eller røyke.

Jernbelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende fra kvelden i forveien, ikke tatt jernpreparater de siste 3-4 dagene før belastningen. Det tas først en fastende prøve, pasienten får jerntabletter og ny prøve blir tatt etter 2 timer. Pasienten skal ikke spise eller drikke i prøveperioden, med unntak av vann.

Urin

Døgnurin skal samles etter beskrivelse på skjema som utleveres sammen med samlebeholder. Samlebeholder kan utleveres ved en av våre prøvetakingspoliklinikker.

Urinprøvetaking til
• Kjemisk og mikroskopisk undersøkelse, se nasjonal brukerhåndbok.
• Bakteriologisk undersøkelse, se brukerhåndbok bakteriologisk undersøkelse 


Analyser som trenger spesialbehandling - pasient bør komme til senterets prøvetakingspoliklinikk

Analyser som trenger spesialbehandling, hvor pasienten bør komme til laboratoriets poliklinikk:

ACTH
Prøven tas på avkjølte EDTA-glass og settes på isvann og sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 minutter. Plasma fryses og sendes på tørris til Aker. ACTH  1800 - 2100, prøven tas etter avtale med laboratoriet.

ADH
Prøven tas på avkjølte EDTA-glass og settes på isvann og sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 min., plasma fryses og sendes på tørris til Aker.

APTT
Citratplasma fryses innen 1 time og sendes frosset til sentrallaboratoriet Sykehuset Østfold, holdbart 3 timer ved romtemperatur.

Glukagon
Prøven tas på avkjølte heparinglass tilsatt aprotinin, settes på isvann og sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 min. Plasma fryses og sendes på tørris til Aker.

IGF-1
Prøven tas på gelglass, glasset sentrifugeres innen 30min. serum avpipetteres og fryses umiddelbart, sendes frosset på tørris til Aker.

Katekolaminer
Beholder med svovelsyre/saltsyre til døgnurin få​s på laboratoriet, beholderen må stå kjølig under samlingen 30 ml. sendes Aker, oppgi diurese.

Koagulasjons-inhibitorer
Prøver til Rikshospitalet, sentrifugeres ved 3500 omdr./min i 15 min. citratplasma sendes på vanlig måte i posten.
Komplement-aktiveringsprodukter.

Prøve til Rikshospitalet, serum +EDTA-plasma, EDTA-glasset settes umiddelbart på is, kjølesentrifugeres og fryses og sendes på tørris.

Kortison
Kortison 1800 - 2100, prøven tas på kveldstid etter avtale med  laboratoriet.

Kryoglobuliner
Gelglass settes umiddelbart i varmeskap ved 37°C til koagulering (1-2t)Sentrifugeres i 5 min., avpippeteres straks.

Laktosebelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende i 8 timer. Det tas først en fastende prøve, så får pasienten sukkervann ( laktose) og det blir tatt fire nye prøver i løpet av 1 time. Pasienten må være i ro under prøveperioden og ikke spise eller røyke.

Metanefrin/Normetanefrin
Prøven tas på EDTA-glass, sentrifugeres innen 30 minutter. Plasma fryses og sendes frosset på tørris til Aker

Osteokalsin
Prøven tas på gelglass, sentrifugeres innen 30 min. serum fryses umiddelbart og sendes frosset på tørris til Aker.

PTH
Prøven tas på EDTA-glass eller PPT-rør, som sentrifugeres umiddelbart. Plasma er holdbart i 8 timer i romtemperatur, 72 timer i kjøleskap. Ionisert Ca blir automatisk registrert, derfor må det tas et eget serumglass til dette. OBS! ikke åpne/ta av korken!!

PTH-relatert peptid
Prøven tas på avkjølte EDTA-spesialglass, glasset fylles helt, settes på isvann og sentrifugeres innen 30 min. Plasma fryses og sendes på tørris til Aker.

Renin
Prøven tas på EDTA-glass, fylles helt, sentrifugeres innen 30 min i romtemperatur. Må ikke kjølesentrifugeres! Plasma fryses straks og sendes på tørris til Aker.

Retrovirus RNA HIV RNA
Prøver til Rikshospitalet, tas på spesialglass PPT -rør. Sentrifugeres og settes kjølig, sendes ekspress over natta.

Variasjon i analyseresultat

Variasjon i analyseresultat

Riktig prøvetaking/prøvebehandling

Medisinsk biokjemi

Prøvetaking og håndtering

Spesialanalyser

Prøvetaking og håndteringKontakt

Senter for laboratoriemedisin, telefon: 69 86 84 10
Telefontid: mandag – fredag 07.30 - 15.00

Postadresse
Sykehuset Østfold
Senter for laboratoriemedisin
Postboks 300
1714 Grålum

Fant du det du lette etter?