Medisinsk biokjemi

Innenfor fagområdet medisinsk biokjemi leverer senter for laboratoriemedisin tjenester som blodprøvetakning og analysering av prøver for pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold og for pasienter innen spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene i fylket.

Blodprøvetaking

Blodprøvetaking utføres ved disse lokasjonene:

Sykehuset Østfold, Helsehuset indre ØstfoldSykehuset Østfold, Helsehuset FredrikstadSykehuset Østfold, HaldenSykehuset Østfold, Helsehuset SarpsborgSykehuset Østfold, Moss

Før du kommer

  • Det er ingen egenandel ved blodprøvetaking
  • Ferdig utfylt rekvisisjon fra lege og legitimasjon må medbringes.
  • Timebestilling kun til glukosebelastning, laktosebelastning og jernbelastning.
  • Ventetiden varierer fra dag til dag og når på dagen man kommer.
  • Det er ingen svarrapportering fra laboratoriet direkte til pasienten, svarene går til rekvirerende lege. Pasienten må selv ta kontakt med egen lege for å få svar på prøvene.
  • Prøver til kapillær/venøs blodgass tas og utføres kun på Sykehuset Østfold Kalnes- og Moss.


Svarresponstid

Her kan du lese vår prosedyre om svarresponstid.

Referanseområder

Her kan du lese om biologiske referanseområder/terapeutiske områder.

Akkrediteringsomfang

Her kan du lese mer om akkrediteringsomfang.

Pasientforberedelser

Forberedelse til blodprøvetaking

I dagene før prøvetaking skal en, dersom intet annet er avtalt, spise og drikke som vanlig. På selve prøvedagen kan en spise lett frokost. Store og/eller fettrike måltider bør unngås i timene før prøven skal tas. Når en møter på laboratoriet, må rekvisisjonen medbringes. Det er gunstig å møte i god tid, slik at man kan sitte avslappet i 10-15 min.

Medikamentanalyser
Når medikamentanalyser rekvireres er prøvetidspunktet viktig.
• Digoksin: Prøven tas rett før medikamentinntak 
• Teofyllin: Prøve skal tas 2 timer (4 timer) etter inntak av hurtig (langsomt) absorberbare preparater.
• Antiepileptika: Prøve tas om morgenen før første tablett.
• Litium: Prøve tas 12 timer +/- 0,5 timer etter siste tablett. (7 dager etter oppstart eller doseendring)
• FT4: Prøve tas like før neste tablett dersom du bruker tyroxin

Belastningsprøver
Noen steder er det timebestilling til belastningsprøver, se den enkelte klinikk.

Glukosebelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende i 8-14 timer. Det er tillatt å drikke vann Det blir tatt en fastende prøve, så får pasienten sukkervann (glukose) og tar da en ny prøve etter 2 timer. Pasienten må være i ro under prøveperioden og ikke spise, drikke eller røyke.

Laktosebelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende i 8 timer. Det tas først en fastende prøve, så får pasienten sukkervann (laktose) og det blir tatt fire nye prøver i løpet av 1 time. Pasienten må være i ro under prøveperioden og ikke spise, drikke eller røyke.

Jernbelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende fra kvelden i forveien, ikke tatt jernpreparater de siste 3-4 dagene før belastningen. Det tas først en fastende prøve, pasienten får jerntabletter og ny prøve blir tatt etter 2 timer. Pasienten skal ikke spise eller drikke i prøveperioden, med unntak av vann.

Urin
Døgnurin skal samles på følgende måte.
Urinprøvetaking til kjemisk, mikroskopisk og bakterologisk undersøkelse

Analyser som trenger spesialbehandling - pasient bør komme til senterets prøvetakingspoliklinikk

Analyser som trenger spesialbehandling, hvor pasienten bør komme til laboratoriets poliklinikk:

ACTH
Prøven tas på avkjølte EDTA-glass og settes på isvann og sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 min. Plasma fryses og sendes på tørris til Aker. ACTH  1800 - 2100, prøven tas etter avtale med laboratoriet.

ADH
Prøven tas på avkjølte EDTA-glass og settes på isvann og sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 min., plasma fryses og sendes på tørris til Aker.

APTT
Citratplasma fryses innen 1 time og sendes frosset til Sentrallaboratoriet Sykehuset Østfold, holdbart 3 timer ved romtemp.

Cephotest
Citratplasma fryses innen 1 time og sendes frosset til SØF, holdbart 3 timer ved romtemp.

Faktoranalyser
Prøver til Ullevål, Citratplasma fryses umiddelbart og sendes på tørris

Glukagon
Prøven tas på avkjølte heparinglass tilsatt aprotinin, settes på isvann og sentrifugeres i kjølesentrifuge innen 30 min. Plasma fryses og sendes på tørris til Aker.

Glukosebelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende i 8-14 timer. Det er tillatt å drikke vann. Det blir tatt en fastende prøve, deretter får pasienten sukkervann (glukose) og ny prøve tas etter 2 timer. Pasienten må være i ro under prøveperioden og ikke spise, drikke eller røyke.

IGF-1
Prøven tas på gelglass, glasset sentrifugeres innen 30min. serum avpipetteres og fryses umiddelbart, sendes frosset på tørris til Aker.

Jernbelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende fra kvelden i forveien, ikke tatt jernpreparater de siste 3-4 dagene før belastningen. Det tas først en fastende prøve, pasienten får jerntabletter og ny prøve blir tatt etter 2 timer.
Pasienten skal ikke spise før etter siste prøve er tatt.

Katekolaminer
Beholder med svovelsyre/saltsyre til døgnurin fåes på laboratoriet, beholderen må stå kjølig under samlingen 30 ml. sendes Aker, oppgi diurese.

Koagulasjons-inhibitorer
Prøver til Ullevål, sentrifugeres ved 3500 omdr./min i 15 min. citratplasma sendes på vanlig måte i posten.
Komplement-aktiveringsprodukter
Prøve til Ullevål, serum +EDTA-plasma, EDTA-glasset settes umiddelbart på is, kjølesentrifugeres og fryses og sendes på tørris.

Kortison
Kortison 1800 - 2100, prøven tas på kveldstid etter avtale med  laboratoriet.

Kryoglobuliner
Gelglass settes umiddelbart i varmeskap ved 37°C til koagulering (1-2t)Sentrifugeres i 5 min., avpippeteres straks.

Laktosebelastning
Pasienten møter om morgenen før 0900 og må være fastende i 8 timer. Det tas først en fastende prøve, så får pasienten sukkervann ( laktose) og det blir tatt fire nye prøver i løpet av 1 time. Pasienten må være i ro  under prøveperioden og ikke spise  eller røyke.

Metanefrin/Normetanefrin
Prøven tas på EDTA-glass, sentrifugeres innen 30min. plasma fryses og sendes frosset på tørris til Aker

Osteokalsin
Prøven tas på gelglass, sentrifugeres innen 30 min. serum fryses umiddelbart og sendes frosset på tørris til Aker.

PTH
Prøven tas på EDTA-glass som sentrifugeres umiddelbart. Plasma er holdbart i 8 timer i romtemperatur, 72 timer i kjøleskap. Ionisert Ca blir automatisk registrert.

PTH-relatert peptid
Prøven tas på avkjølte EDTA-spesialglass, glasset fylles helt, settes på isvann og sentrifugeres innen 30 min. Plasma fryses og sendes på tørris til Aker.

Renin
Prøven tas på EDTA-glass, fylles helt, sentrifugeres innen 30 min. Plasma fryses og sendes på tørris til Aker.

Spyttprøve m/salviette
Benytter Salivette-prøvetakingskitt, sendes Hormonlaboratoriet Aker.

Retrovirus RNA HIV RNA
Prøver til Rikshospitalet, tas på spesialglass PPT -rør. Sentrifugeres og settes kjølig, sendes ekspress over natta.

Variasjon i analyseresultat

Variasjon i analyseresultat

Riktig prøvetaking/prøvebehandling

Prøvebehandling

Henstand

Etter prøvetaking skal glass til serumanalyser stå i opprett stilling i minimum 30 min/ maksimum 1 time, ved romtemperatur for koagulering.
Deretter sentrifugering:

•Glass til serumanalyser (gel-glass og "glass uten tilsetning") skal sentrifugeres ved
1800-2200G  i min. 10 min.
•Citratglass til koagulasjon sentrifugeres ved 2500-3000G i 20 min
Spesialanalyser, se Analyseregistret.

Fremgangsmåte
•Behold korken på glasset under sentrifugering.
•Sørg for likevekt i sentrifugen.
•Inspiser gel-glasset etter sentrifugering, gel-laget skal ligge som en kompakt skive tvers over glasset. Er serumet blodtilblandet må serumet avpipetteres og sentrifugeres på nytt. Gel-glass kan ikke re-sentrifugeres.
•Etter sentrifugering settes prøvene i kjøleskap for oppbevaring før forsendelse med portør i kasse eller forsendelse i posten.
•Hvis serumet kan analyseres innen 48 timer, sendes gel-røret uåpnet, hvis ikke må serum avpipetteres over i et plastrør. Send ikke usentrifugerte prøver. Sentrifuger prøven, sett den i kjøleskap og send den dagen etter.

Kontakt

Senter for laboratoriemedisin, telefon: 69 86 84 10
Telefontid: mandag – fredag 07.30 - 15.00