HELSENORGE

Patologi

Vi undersøker ca. 30 000 vevsprøver, 28 000 celleprøver og ca. 80 obduksjoner årlig.

Kontakt

Seksjon for patologi

Livmorhalsprogrammet - nasjonal algoritme

Flytskjema

Rekvisisjoner

Obduksjon Histologi Cytologi

Prøvetaking​

Prøvetakin​​g av cytolo​​gisk ce​​llemateriale fra cervix ved bruk av Surepath ​


Fant du det du lette etter?