HELSENORGE

Rusmiddeltesting

Innenfor fagområdet rusmiddeltesting leverer senter for laboratoriemedisin tjenester som analysering av prøver for pasienter innlagt ved Sykehuset Østfold og for pasienter innen spesialisthelsetjenesten og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Det benyttes spesifikke kromatografiske (LCMSMS) analysemetoder til rusmiddeltesting i urin. Analysemetodene er akkrediterte.
Vi følger prosedyrer IS-2231 fra helsedirektoratet, og kan motta prøver til behandling og diagnostikk (medisinske prøver) og sanksjonære prøver.

Senter for laboratoriemedisin har ikke tilbud om urinprøvetaking til rusmiddeltesting, men har tilbud om veiledning og opplæring av personell som tar urinprøver til rusmiddeltesting.

Viktig informasjon angående rusmiddeltesting:

  • Samme rekvisisjon benyttes til både medisinske og sanksjonære prøver
  • Til medisinske prøver (behandling og diagnostikk) skal kun forsiden av rekvisisjonen fylles ut. Disse prøvene dekkes av HELFO.
  • Til sanksjonære prøver (prøver som skal brukes i rettslig sammenheng / prøver som kan gi alvorlige sanksjoner) skal også baksiden av rekvisisjonen fylles ut. (samtykkeerklæring fra prøvegiver) De sanksjonære prøvene dekkes ikke av HELFO, på disse vil det bli sendt faktura til rekvirent eller til oppgitt oppdragsgiver.
  • Det er ingen svarrapportering fra laboratoriet direkte til pasienten, svarene går til rekvirerende lege. Pasienten må selv ta kontakt med egen lege for å få svar på prøvene.
  • Det sendes kun kopi av svar til lege og jordmor, hvis andre skal ha kopi av svar må rekvirenten selv videreformidle analyseresultatene.

Kontakt

Senter for laboratoriemedisin, telefon: 69 86 84 10

Åpningstider

Mandag – fredag 0730-1500

Prosedyre

Prosedyre for rusmiddeltesting (Helsedirektoratet)

Prøvetaking, analyser og fortolking

Informasjon om prøvetaking, analyser og fortolking

Akkrediterte analyser

Les mer om akkreditering (Norsk akkreditering)

Svarresponstid

Her kan du lese vår prosedyre om svarresponstid 

Fant du det du lette etter?