HELSENORGE

Lærlinger

Sykehuset Østfold tilbyr læreplasser til ulike fag:

• Lærlinger innen helsearbeiderfaget
• Lærlinger innen ambulansefaget
• Lærlinger innen institusjonskokkfaget

Sykehuset Østfold er en av medlemsbedriftene i OKOS (opplæringskontoret for offentlig sektor i Østfold).
Nærmere informasjon om får du på OKOS sine nettsider.

Fant du det du lette etter?