Lytteposten

Er det noe du har lyst til å fortelle oss? Noe du er fornøyd eller misfornøyd med? Da kan du sende inn din tilbakemelding til Lytteposten.

Her kan du gi oss en tilbakemelding på hvordan du har opplevd møtet med sykehuset. På den måten kan vi få viktig informasjon som vi kan lære av og bruke i arbeidet med å forbedre tilbudet til pasienter og pårørende.

Hvilke saker kan du melde?

Lytteposten gir pasienter og pårørende mulighet til å komme med små og store innspill - både tips, ris og ros. Dette kan f.eks. være om tjenestetilbudet på sykehuset, skilting, hvordan du ble møtt av på sykehuset, informasjon på hjemmesiden osv. 

Meldingene sendes til en egen e-postadresse. Alle tilbakemeldinger blir registrert, og avdelingene i sykehuset får tilbakemelding om saker som gjelder deres avdeling.

Vær oppmerksom på at e-posten ikke skal inneholde helseopplysninger eller personlige opplysninger om deg som pasient eller pårørende, da må informasjonen enten sendes som brev til sykehuset eller formidles på telefon.

Har du noe å utsette på helsehjelpen kan du:

  • Henvende deg til helsepersonellet der du har vært til utredning eller behandling.
  • Sende en anmodning til sykehuset om å få oppfylt dine rettigheter.
  • Klage til Helsetilsynet dersom anmodningen til sykehuset ikke blir etterkommet.
  • Be om bistand fra Pasientombudet i fylket.

    Les mer om pasientrettigheter her


Send inn din tilbakemelding:

lytteposten@so-hf.no

Postboks 300, 1714 Grålum

Telefon sentralbord: 69 86 00 00

 
Fant du det du lette etter?