HELSENORGE
50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

- Det er viktig å være flere

Når barn og ungdom kommer til BUPP Fredrikstad, vil den videre oppfølgingen alltid vurderes av et tverrfaglig team. - Dette er en viktig kvalitetssikring av vurderingene vi gjør, sier seksjonsleder Anita Løkke Nomerstad.

Anita Løkke Nomerstad

Anita Løkke Nomerstad

Under basis utredning i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUPP) Fredrikstad, gjør behandlerne en kartlegging av barnet sammen med foresatte. Når basisutredningen er ferdig etter ca. 6 uker, setter behandlerne opp en behandlingsplan. Planen som beskriver den videre oppfølgingen, drøftes deretter i tverrfaglig behandlingsteam.

- Vi har et godt tverrfaglig miljø, med medarbeidere som har sin kompetanse fra en rekke fagområder.  Felles for dem alle er at de har en klinisk videreutdanning, eller er i gang med slik utdannelse, sier seksjonslederen.

Ulike diagnoser

I BUPP Fredrikstad jobber både psykologspesialister, sosionomer, pedagoger, vernepleiere, barnepsykiater, lege i spesialisering og psykiatrisk sykepleier.

De som blir henvist til BUPP Fredrikstad er barn og ungdom fra Fredrikstad og Hvaler, fra 0 til 18 år. De kan ha en rekke ulike diagnoser og vansker som angst, depresjon, ADHD, autisme og atferdsvansker. Noen har behov for akutt hjelp, andre kan det legges en mer langsiktig oppfølgingsplan for. De fleste som henvises til BUPP er barn i barnehage og skolealder.
- Det hender også at vi får inn helt små barn som trenger behandling, sier seksjonslederen.

Viktig dialog

Oppfølging av barn og ungdom foregår delvis individuelt med barnet / ungdommen, og dels med hele familien og nettverket rundt.
- Vi vektlegger god dialog med foreldrene, og i de fleste tilfeller har vi også kontakt med skole, barnehage, eller andre hjelpeinstanser etter avtale med foresatte, sier hun.

Kartlegging

Arbeidet starter med kartlegging av pasienten for å få et bilde av hva slags vansker det dreier seg om, og hvilke tilbud det er behov for.

• Kan barnets problem ha sammenheng med biologisk utrustning eller fysisk helse?

• Hvilke positive/hemmende faktorer ses i barnets miljø/skole/barnehage?

• Hvilke ressurser/sterke sider har barnet – hva sliter barnet med?

I de tverrfaglige teamene jobber man sammen for å finne den beste behandlingsmåten.
- Vi er heldige som har så mange dyktige medarbeidere med ulik kompetanse. På den måten kan vi se etter flere ulike løsninger ut fra hva som er best for barnet, sier Nomerstad.

50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.

Tidligere artikler
- Vi kan ikke vente og se
Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet