- Hjertelig velkommen til oss

- Brukerutvalget har vært heldige å ha en administrerende direktør i sykehuset som har prioritert oss høyt. Vårt ønske og forventning er at det gode samarbeidet kan fortsette. Det sa leder i brukerutvalget i Sykehuset Østfold, Svein Gurvin, da utvalget onsdag møtte ny administrerende direktør for første gang.

Administrerende direktør Hege Gjessing kvitterte raskt med å si at hun også ønsker et tett samarbeid med brukerutvalget.

-Jeg ser virkelig fram til å jobbe med dere. Jeg har også hørt at referatene fra brukerutvalget blir flittig lest at ledere i sykehuset og av journalister i Østfold. Det er et godt tegn på at dere tar tak i sakene som betyr noe for folk, sa Gjessing.

Brukerutvalget i Sykehuset Østfold består av representanter for pasienter og pårørende. De taler pasientenes sak og sørger for at brukerne blir hørt og tatt med på råd i beslutningsprosesser samt i utformingen av tjenester og tilbud. Utvalget samles ca. 7 ganger i året. En time med administrerende direktør for å gå gjennom saker til neste styremøte er en fast post på programmet. I dette møtet var det også satt av tid til at utvalgsmedlemmene og den nye direktøren kunne bli bedre kjent.

- Vi har en tradisjon for å kunne ta opp både de store utviklingstrekkene og de små hverdagslige tingene. Begge deler er  viktig i et godt samarbeid. Vi opplever at våre forslag blir møtt konstruktivt, sa Gurvin.

Vil du lese mer om brukerutvalget? Du finner møtereferater og en presentasjon av utvalget her