- Målet er at ingen skal vente lenger enn nødvendig

Tallene for Sykehuset Østfold i 2018 viser at for mange pasienter fortsatt står på venteliste etter at fristen for å starte utredning, er passert. - At våre pasienter må vente lenger enn andre, er vi ikke fornøyd med, og vi arbeider hardt for å endre dette, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Helge Stene-Johansen
Fagdirektør i Sykehuset Østfold, Helge Stene-Johansen

​Alle sykehusene i Norge er pålagt å sende inn statistikk for å kartlegge hva vi kan tilby innbyggerne. En av indikatorene som meldes inn for å måle kvaliteten på norske sykehus, er fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen somatisk helsetjeneste (fysisk helse).

En behandlingsfrist innebærer at pasienten har fått en bindende frist for når helsehjelpen, i form av utredning eller behandling, senest kan starte. Det er behandlingsstedet selv som setter fristen, men en nasjonal prioriteringsveileder legges til grunn.

Ser en bedring

Målet for alle avdelinger i norske sykehus, er å ikke bryte fristen for når pasienten skal til konsultasjon. Tallene for 2018 viser at 1,5 prosent av pasientene som venter på somatiske helsetjenester på landsbasis, opplever fristbrudd. I Sykehuset Østfold var tallet 4,6 prosent.
Sykehuset hadde en økning i fristbrudd fra 2017 til 2018 innen enkelte fagområder.

- Avdelingene har fått i oppgave å igangsette tiltak for å redusere fristbruddene, og vi ser at flere avdelinger allerede har klart å redusere antall fristbrudd betraktelig, sier Stene-Johansen. 

Gjelder ikke akutt sykdom

Sykehuset Østfold har mer enn 400 000 pasientkontakter i løpet av et år. De fleste pasientene som er i kontakt med sykehuset, har time på poliklinikk, det vil si at de ikke er innlagt.

- Det er viktig å poengtere at fristbruddene ikke gjelder akutt syke pasienter, men pasienter som skal til planlagt undersøkelse. Vi må alltid prioritere de som har størst behov for hjelp, først, sier han.