- Mange liv har blitt spart

Siden tarmkreftscreeningen startet i Sykehuset Østfold i 2012 har nå 70 000 personer fått invitasjon til å delta i studien. Resultatene er så lovende at regjeringen ønsker å innføre et tilbud om undersøkelse i hele landet i løpet av de neste årene. Invitasjonen vil gå til alle det året de er 55 år.

Medarbeidere i undersøkelsesrom
Fra 2012 har mer enn 18 000 østfoldinger vært til tarmundersøkelse i screeningssenteret i Moss. Fra venstre Kristine M. Kolbjørnsen, sykepleier, Ida Lauritsen, sykepleier og Dung Hong Nguyen, lege i spesialisering og skopør. (Foto: Eline Gammelsrød)

​- Siden vi startet med tarmkreftscreeningen, er det avdekket tidlig kreftsykdom hos mer enn 240 personer. Når vi oppdager kreft i tarmen tidlig, kan vi operere pasienten før sykdommen sprer seg. Det betyr at pasienten kan bli helt frisk, sier Per Sandvei, avdelingssjef og overlege i gastromedisinsk avdeling i Sykehuset Østfold.

Per Sandvei

Per Sandvei

En av to har takket ja

Sykehuset Østfold er et av to sykehus i et nasjonalt pilotprogram for screening av tykk- og endetarmskreft. Hele 70 000 østfoldinger, det vil si alle damer og menn som var mellom 50 og 75 år da studien startet i 2012, har fått en invitasjon til å delta i studien.

- Jeg er selv i målgruppen og jeg var rask til å takke ja da jeg fikk invitasjon til å delta i studien.  Det samme gjorde omtrent 50 prosent av alle de som har blitt spurt. Selv om vi selvfølgelig skulle ønske at prosenten var høyere, er dette resultatet omtrent som forventet, sier Sandvei.

Halvparten av østfoldingene som har fått invitasjon, har blitt tilbudt en undersøkelse på sykehuset av nedre del av tykktarmen. Den andre halvparten har fått tilbud om å sende inn en avføringsprøve for å undersøke om det er blod i avføringen.

Vil bli et nasjonalt tilbud

Resultatene fra pilotprosjektet er så lovende at regjeringen ønsker å innføre et tilbud om undersøkelse til alle 55-åringer i Norge. Kreft i tykktarmen er en av de hyppigste kreftformene som opptrer både hos menn og kvinner. I følge helse- og omsorgsdepartementet vil screening for tarmkreft kunne redusere dødelighet med 14-28 prosent.

I nasjonal kreftstrategi (2018–2022) fra Helse- og omsorgsdepartementet står det at tilbudet vil bygges ut i hele landet i løpet av de neste fem årene. Når programmet innføres, tilbys undersøkelse av blod i avføringen som standard undersøkelsesmetode. Deretter anbefales en gradvis overgang til kikkertundersøkelse av tarmen (koloskopi) i programmet.

Mer enn 18 000 undersøkelser

I går møtte den siste personen i studien til undersøkelse av tarmen i Sykehuset Østfold Moss. For å håndtere de mange undersøkelsene, ble det bygget opp et eget screeningssenter hvor mer enn 18 000 østfoldinger nå har blitt undersøkt.

Ved undersøkelse av slimhinnen i nedre del av tarmen, ser legen etter små utvekster, polypper. Dette er vanlige forandringer blant friske middelaldrende og eldre, men kan også være forstadier til kreft.
Dersom det oppdages polypper i tarmen, blir pasienten sendt videre til koloskopi hvor mer av tykktarmen undersøkes. Dette gjelder også de som har levert prøve hvor det er funnet blod i avføringen.

- Tarmkreft utvikler seg fra polypper. Under koloskopien fjerner vi alle polypper, både små og store. Polyppene blir deretter undersøkt mikroskopisk, sier Sandvei.

Utvikler seg langsomt

Av østfoldingene som har blitt undersøkt, har omtrent 10 prosent hatt polypper over 1 cm, eller mer enn 3 polypper.
- Det er enighet om at tykktarmkreft er godt egnet til å screene på. Tarmkreft gir få symptomer før svulsten kan ha blitt ganske stor. Men heldigvis er dette en kreftform som utvikler seg ganske langsomt. Når vi oppdager blod i avføring eller polypper, har vi derfor en god mulighet til å fjerne sykdommen, sier Sandvei.

Pilotprogrammet
Det nasjonale programmet for screening av tykk- og endetarmskreft ble startet etter initiativ fra professor Geir Hoff, og ledes nå av Øyvind Holme fra Kreftregisteret. Per Sandvei styrer framgangen i Østfold på vegne av gastroenterologisk seksjon ved Sykehuset Østfold. Det andre sykehuset som ble valgt som pilot, er Bærum sykehus. Til sammen 140 000 personer, det vil si alle mellom 50 og 74 år i Østfold og Bærum, samt deler av Buskerud, har blitt invitert til å være med i studien.

Deltagere i prosjektet
Mange leger, sykepleiere og sekretærer er involvert i det omfattende programmet. Fra venstre foran: Eirin Dalén, Isobel O’gorman Karlsen, Tine Mariel Nybjør, Kristine Melbye Kolbjørnsen, Ida Jeanett Lauritsen, Anita Jørgensen, Dung Hong Nguyen, Marie Kristin Ek Olsen.
Fra venstre bak: Per Kristian Sandvei, Volker Solyga, Heidi Lillian Solberg, Badboni El-Safadi, Linn Rosén Nilsen og Ingerid Nybøle. Ann Kristin Aarum og Pia Fjeld-Johansen var ikke til stede da bildet ble tatt. (Foto: Eline Gammelsrød)