HELSENORGE

- Nå må alle ta situasjonen på alvor

Smittetrykket i kommunene er høyt, og sykehuset oppfordrer innbyggerne til å ta situasjonen på alvor. - Vi har nå så mange pasienter som er smittet at vi kan bli nødt til å avlyse mange planlagte timer, sier klinikksjef Volker Solyga i klinikk for medisin i Sykehuset Østfold.

Volker Solyga
Klinikksjef Volker Solyga

​På nyttårsaften var det 27 pasienter med korona innlagt i sykehuset på Kalnes. Det er det høyeste antallet vi har hatt i sykehuset siden viruset kom til Norge.

- Per i dag er det 15 innlagte pasienter og to av dem ligger på intensiv. I tillegg har vi hver dag en rekke pasienter med mistenkt smitte. Det vil si at vi må isolere dem på samme måte som om de er bekreftet smittet og ikle oss fullt smittevernutstyr når de skal behandles og pleies, sier klinikksjefen.

Følg lover og regler

Da Norge stengte ned i mars, var det nødvendig for sykehusene å redusere den planlagte aktiviteten for å forberede seg på en stor pågang av covid-19-pasienter. Siden i sommer da smittetrykket var lavt, har sykehuset jobbet hardt for å ta igjen timene som ble utsatt.

- Men nå ser vi at vi igjen må vurdere å redusere den planlagte aktiviteten i sykehuset for å være sikre på at vi kan håndtere koronapasienter som trenger behandling. Både nasjonalt og lokalt i kommunene er det nå satt inn en rekke inngripende tiltak for å få bukt med smitten. Vår oppfordring er at alle følger de påbud, forbud og anbefalinger som gis, sier Solyga. 

Vær ærlig

For å begrense smitten inn i sykehuset er det fortsatt adgangskontroll ved alle sykehusets enheter, og besøksforbud på Kalnes og i Moss. 

- Det er også svært viktig at alle som kommer til planlagt undersøkelse og behandling er oppriktige når de svarer på spørsmål i innslippskontrollen, bruker munnbind, spriter hender og holder avstand. Har du symptomer som kan være et tegn på at du er smittet, må du kontakte sykehuset før du kommer, sier han.

Har du timeavtale?

Pasienter som har en timeavtale i sykehuset, skal møte til avtalt tid dersom de ikke får beskjed om noe annet.
- Men mange pasienter må nå forberede seg på at timen de er satt opp på, kan bli utsatt. Det er helt nødvendig for at vi skal være trygge på at vi har nok kapasitet til å behandle pasienter som er rammet av koronaen, sier han.