- Sykehuset Østfold skal bli blant de beste

- Forskning har vært et strategisk satsingsområde for Sykehuset Østfold, og det skal det fortsatt være, sier konstituert administrende direktør Irene Dahl Andersen.

Forskningssjef Waleed Ghanima og kst. administrerende direktør Irene Dahl Andersen.

​Hovedoppgaven til et sykehus er pasientbehandling, og i tillegg er det å drive med forskning blant våre lovpålagte oppgaver. Forskning og fagutvikling er avgjørende for å ha robuste og attraktive fagmiljøer, og det henger uløselig sammen med god pasientbehandling, innledet Dahl Andersen under torsdagens åpning av Sykehuset Østfolds forskningsseminar 2018.


Årlig seminar

Det er i år den fjerde utgaven av forskningsseminaret, og nesten 100 deltakere har vært samlet på Quality hotell i Fredrikstad i to dager for å dele kunnskap og informasjon.
- Basert på fjorårets tilbakemeldinger, er det i år veldig mye på forskningsresultater og store studier. Fokuset er hvordan vi kan øke utprøvinger, det vil si kliniske studier hvor man systematisk undersøker effekten av legemidler og behandlingsmetoder på pasienter, sier forskningssjef Waleed Ghanima.

Sterk økning

Sykehuset Østfold er betydelig mer synlig innen forskning enn vi var for to-tre år siden, antall doktorgradløp har økt, og sykehusets forskere publiserer mer i vitenskapelig tidsskrifter. Det pågår for tiden over 130 forskningsprosjekter som omhandler alt fra kreft til fedme, blodpropp og en rekke andre sykdommer.

SØ har som ambisjon å bli blant de beste ikke-universitetssykehusene innen fem år, målt i publikasjonspoeng.

- Vi er på vei oppover. Når det gjelder utvikling i forskningsaktivitet/produksjon, er vi blant sykehusene med størst utvikling, og det er strålende. Dette kommer hele østfoldsamfunnet til gode, sier Dahl Andersen.

- Resultatene så langt i år, tyder på at vi vil se en sterk økning også i 2018. Det er viktig å utnytte de mulighetene Sykehuset Østfold har. Ingen sykehus i Norge har så mye teknologi og produserer så mye materiale som kan brukes til å forske på som oss, påpeker Ghanima. Sykehuset Østfold har i dag etablert ni forskningsgrupper, og det vil komme flere. Fire tematiske biobanker er etablert, og flere er under arbeid.

Stipend til forskningsprosjekter

Kan måling av CO¬2 gi bedre gjenoppliving av nyfødte?
Er det best å behandle ankelbrudd med nagle eller plate?
Hvilken effekt har betennelsesdempende legemiddel ved isjias?
Kan virusinfeksjon gi økt risiko for cøliaki?
Har HPV-infeksjon i svangerskapet sammenheng med fødselsutfall?

Dette er blant temaene som ble presentert da 17 stipendiater holdt korte innlegg om forskningsprosjektene sine under det to dager lange seminaret. De tre stipendiatene Lamya Lambert, Enrico Callegari og Sara Debes ble tildelt hver sin pris på 5000 kroner. Tildelingen ble gjort ut fra en vurdering av vitenskapelig innhold og fremføring av forskningsprosjektene.

Tre stipendiater ble tildelt hver sin pris under årets forsknignsseminar
Fra v. konstituert administrerende direktør Irene Dahl Andersen, fagdirektør Helge Stene-Johansen, stipendiatene Sara Debes, Enrico Callegari, Lamya Garabet og forskningssjef Waleed Ghanima.