HELSENORGE

- Vi må fortsatt være forsiktige

Etter en måned uten koronapasienter, er nå tre pasienter med covid-19 innlagt i Sykehuset Østfold. – Vi håper dette kun dreier seg om enkelttilfeller, men vi er godt forberedt dersom antall pasienter øker igjen, sier avdelingssjef Jetmund Ringstad i infeksjonsmedisinsk avdeling. 

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes
Jetmund Ringstad

Avdelingssjef Jetmund Ringstad

På nyttårsaften var det 27 pasienter med korona innlagt i sykehuset på Kalnes. Det er det høyeste antallet sykehuset har hatt siden viruset kom til Norge. De fleste koronapasientene har vært innlagt på døgnområde 2, som lungemedisinsk avdeling og infeksjonsavdelingen samlet har hatt ansvaret for. Nå har det ikke vært noen pasienter med korona siden 23. juni, og døgnområdet har gått tilbake til normal drift. 

- Erfaringene vi har med oss nå, gjør oss mye bedre forberedt dersom vi skulle få inn mange pasienter. Da pandemien først kom til Norge, var det så mye vi ikke visste. Nå vet vi mer om både smitte og hvilken behandling pasientene bør få, sier Ringstad. 

For å være på den sikre siden, har avdelingen bemannet opp med en ekstra lege og satt av egne stuer for førstkommende helg. Det er ikke lov med besøk på sengetunet hvor det er koronapasienter.

Mer smitte i samfunnet

I sykehuset ser man nå også en antydning til økning av andre luftveisinfeksjoner, som RS-viruset, adenovirus og parainfluensa. 

- Det er naturlig at det blir mer smitte i samfunnet når det åpnes opp, men det er viktig at vi ikke glemmer håndhygiene og å holde avstand til hverandre, selv om mange av oss nå er fullvaksinerte, sier Ringstad.

Strenge smitteverntiltak

Sykehuset gikk ut av beredskap 10. juni i år, men det er fortsatt strenge smitteverntiltak i sykehuset. Pasienter, ledsagere og pårørende må fortsatt gjennom en innslippskontroll, det er strenge besøksrestriksjoner, og alle som kommer inn til akuttmottaket med symptomer som tyder på at de kan være smittet av korona, blir testet. 

Pasienter og besøkende må bruke munnbind inne i sykehuset hvis de ikke er «beskyttet». Å være beskyttet vil si at de er fullvaksinert, har fått 1. vaksinedose for mellom 3 og 15 uker siden, eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

God beskyttelse

Stadig flere nordmenn er fullvaksinerte. En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at kun 1 av om lag 3 000 (0,03 %) av de som er fullvaksinerte, får påvist koronavirus. I følge FHI har bare noen få av disse har hatt behov for innleggelse i sykehus.  

- Det er viktig å huske at også fullvaksinerte skal teste seg hvis de får luftveisinfeksjoner. Selv om de aller fleste får mildere symptomer, ser vi at pasienter har ulike immunrespons på vaksinen. Så det er viktig å få bekreftet eller avkreftet om det er koronavirus som er årsaken til symptomene. Også for å unngå at andre smittes, sier avdelingssjefen.

Pasientene som er innlagt i sykehuset nå, er ikke fullvaksinerte.