- Vi må sikre trygg utskrivning

Sykehuset har startet et omfattende arbeid for å forbedre prosessen rundt utskrivning av pasienter, og budskapet fra klinikksjefene er tydelig: Vi må forsikre oss om at all viktig informasjon følger med pasienter som skrives ut. Dette gjelder spesielt pasienter som skal følges opp videre av kommunehelsetjenesten.

- Vi ser at det skjer uheldige hendelser når pasienter skrives ut fra sykehuset til kommunene. Det kan for eksempel være at pasienten ikke har med seg tilstrekkelig informasjon som beskriver hva som har skjedd under sykehusoppholdet, eller at pasienten ikke har fått med seg en oppdatert medisinliste, sier Volker Solyga, klinikksjef i klinikk for medisin.

Slike hendelser kan gi alvorlige følger for pasientene og kan skape en stor usikkerhet blant helsepersonell i kommunene.
- Vi i sykehuset må forbedre prosessen rundt utskriving, og sikre at vi har en felles standard og en felles sjekkliste når pasienter skrives ut, som alle følger, sier han.

Forbedringsteam

Det er opprettet et forbedringsteam i sykehuset, hvor klinikksjefene Volker Solyga og Liv Marit Sundstøl er blant lederne som deltar. Forbedringsteamet skal blant annet bidra til å sikre en trygg og god overføring av pasienter som skal skrives ut til kommunene.

Arbeidet som er i gang internt i sykehuset, er som følger:
1. Sikre felles standard for utskrivning
2. Utarbeide og gjennomføre standard opplæring for alle involverte
3. Målinger og oppfølging av kvalitet for forbedring av praksis

- Per i dag er det gjerne ulike rutiner og prosedyrer i ulike avdelinger. Nå utarbeider vi sammen en felles rutine for hele sykehuset, etter å ha fått mange gode innspill fra forskjellige fagmiljøer, sier Tore Krogstad, klinikksjef i klinikk for kirurgi.

Ny felles sjekkliste for utskriving av pasienter, skal være på plass i sykehuset i slutten av april.

Samarbeider med kommunene

Sykehuset Østfold deltar i læringsnettverket «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke» sammen med kommunene sykehuset samarbeider med. Dette er en nasjonal satsning på læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp, og det er opprettet mange nettverk over hele Norge.

Arbeidet som gjøres for å forbedre utskrivningsprosessen, er en av sykehusets oppgaver.
- Først skal alle rydde i eget hus. Vi i sykehuset har valgt å forbedre utskrivningsprosessen. Når dette arbeidet er gjort, vil vi i samarbeid med kommunene arbeide med å forbedre hele pasientforløpet, sier Liv Marit Sundstøl, klinikksjef i klinikk for akuttmedisin.

Pasientene må ofte forholde seg til mange ulike helseinstanser. Det kan for eksempel være at de først kommer til legevakt eller fastlege, deretter sykehus, deretter helsehuset, deretter hjemmetjenesten eller sykehjem.

- Sammen med kommunene må vi finne løsninger som gjør at overgangen mellom de ulike instansene er god. I sykehuset må vi forsikre oss om at vi oppdaterer kommunene når pasientene er hos oss, og vi må forsikre oss om at pasienten får med seg riktige og utfyllende helseopplysninger når de skrives ut, sier hun.

Se også: Ønsker hjelp fra pasienter

Tore Krogstad, Liv marit Sundstøl og Volker Solyga

F.v. Tore Krogstad, Liv Marit Sundstøl og Volker Solyga