- Vi trenger større åpenhet

Mange av brukerorganisasjonene i fylket deler informasjon og kunnskap ved helsetorget på Sykehuset Østfold Kalnes. I anledning Verdensdagen for psykisk helse var Reidun Raknerud og Grethe M. Johansen fra Mental Helse Øst på plass.

Grete M. Johansen og Reidun Raknerud fra Mental Helse Øst
Grethe M. Johansen og Reidun Raknerud fra Mental Helse Øst

​- Det er viktig å bryte ned tabuer og få større åpenhet rundt psykisk helse. Åpenhet om psykiske utfordringer bidrar til bedre psykisk helse i samfunnet, og i år bruker den norske kampanjen slagordet "Vær raus", opplyser Reidun Raknerud.
Hun er med i styret i lokallaget i Halden, og sitter dessuten i fylkeslaget til Mental Helse sammen med blant andre Grethe M. Johansen. Begge var på plass ved helsetorget på Kalnes i anledning verdensdagen.

Hjelp til å finne informasjon

Verdensdagen for psykisk helse markeres onsdag 10. oktober i mange land, og markeringen er den største informasjonskampanjen i Norge om psykisk helse. Totalt gjennomføres over 1200 arrangement i hele landet. Denne uka har flere skoler i Østfold fått besøk, og torsdag er det blant annet et åpent arrangement på Frivilligsentralen i Halden.

Fakta om psykisk helse og verdensdagen

•Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve å ha psykiske problemer en eller flere ganger i løpet av livet. Det store flertallet blir friske.
•13 prosent av befolkningen hadde vært sykemeldt eller trygdet på grunn av psykiske problemer det siste året
•Flertallet bekrefter at det er enklere å snakke om fysiske enn egne psykiske utfordringer
•1 av 5 som sliter har ingen å snakke med
•Verdensdagen for psykisk helse er en FN-dag som ble etablert i 1992. I 25 år har formålet med merkedagen vært å bryte ned tabuer og øke kunnskap. I Norge har vi stort fokus på folkehelse og forebygging

(Kilde: www.verdensdagen.no)


Mental Helse er en medlemsorganisasjon for mennesker med psykiske problemer, pårørende og andre interesserte. Det er i dag rundt 8000 medlemmer i den landsdekkende medlemsorganisasjonen, som med fylkeslag og lokallag dekker over 300 kommuner i Norge.

Raknerud som er engasjert i Mental Helse i Østfold, stiller jevnlig opp som helsetorgvert.
- Det blir omtrent en gang i måneden. Hvor mange personer vi er i kontakt med varierer litt fra gang til gang, men gjennomsnittet er veldig bra, synes Raknerud.

Se også: Klare for nye møter ved helsetorget

Helsetorgvertene hjelper til med mye mer enn informasjon om sin egen brukerorganisasjon.
- Mange har kanskje selv fått en diagnose, eller kjenner noen som har fått det. Hvis de kommer til oss kan vi hjelpe til med å finne fram til den informasjonen de ønsker. Enten ved at de snakker med oss, får brosjyrer, eller kanskje får hjelp til å søke informasjon på pc, forklarer Raknerud.

Her kan du lese mer om helsetorget på Kalnes


Helsetorget er en møteplass for pasienter, pårørende, brukere, besøkende og helsepersonell, og er et samarbeid mellom lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Østfold og brukerorganisasjoner i Østfold. Hver tirsdag og torsdag mellom klokken 10 og 14, bemanner representanter fra ulike brukerorganisasjoner helsetorget.

Oversikt over når de ulike organisasjonene er på plass.

Rosa støtte

Brystkreftforeningen er aktive med Rosa sløyfe-aksjon i hele oktober måned, og Merete Torgersen, Else-Marit Tvete og Mona Fagerås fra Brystkreftforeningen i Moss hadde egen stand i Moss på tirsdag, og på Kalnes onsdag formiddag.

Merete Torgersen, Else-Marit Tvete og Mona Fagerås fra Brystkreftforeningen i Moss.

Merete Torgersen, Else-Marit Tvete og Mona Fagerås fra Brystkreftforeningen i Moss.

- Det er veldig givende å stå på stand, og dessuten syns vi jo godt også, sier Merete Torgersen. Mange, både medarbeidere, besøkende og pasienter, benyttet anledningen til å støtte Rosa sløyfe-aksjonen.
- Bare i fjor klarte vår forening i Moss å samle inn over 100.000 kroner under aksjonen. Årets fokus under Rosa sløyfe-aksjonen er forskning og pasientskader, opplyser Else-Marit Tvete i Brystkreftforeningen i Moss.