- Viktig med økt fokus på diabetes

Verdens diabetesdag markeres den 14. november. Og visste du at et stort antall personer i Norge lever med diabetes – uten å være klar over det selv?

Diabetessykepleierne Beatrice Mortensen Delås og Sigrunn Gramén synes det er viktig å markere Verdens diabetesdag.

​Diabetes skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Men ingen sykdomsforløp er like, og diabetes har like mange ansikter som det finnes personer med sykdommen, skriver Diabetesforbundet på sine nettsider. Organisasjonen fronter i disse dager Verdens diabetesdag, som markeres over hele verden hvert år. I år markeres verdens diabetesdag 14. november, og Diabetesforbundet retter i år et særlig fokus mot kvinner og diabetes. For kvinner med hjerteproblemer er nemlig ekstra utsatt for sykdommen.

Oppdages ofte tilfeldig

Sykehuset Østfolds diabetesteam på Kalnes forteller at det er mange misforståelser rundt den kroniske formen for diabetes – type 1, og at mange blander sammen type 1 og 2. Mange har behov for mer informasjon rundt dette. Teamet opplever også at stadig flere unge mennesker får diabetes type 2. Tidligere ble denne formen for diabetes kalt for «gammelmannsdiabetes», men nå behandlers flere yngre pasienter enn tidligere år. Og ofte blir sykdommen oppdaget tilfeldig.

Flere varianter av sykdommen

Diabetes finnes i ulike varianter som sammen og hver for seg dannet et sammensatt sykdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, MODY, LADA og svangerskapsdiabetes er i virkeligheten forskjellige sykdommer. Men felles har sykdommene at blodsukkeret svinger og må reguleres.

Diabetessykepleierne Sigrunn Gramén  og Beatrice Mortensen Delås.

Diabetessykepleierne Sigrunn Gramén og Beatrice Mortensen Delås synes det er viktig å markere Verdens diabetesdag.

Noen typiske kjennetegn på diabetes kan være tretthet /mangel på energi, mye vannlating, tørste og vekttap. Ved diabetes type 1 kan pasienten oppleve at kroppen starter med å forbrenne fettstoffer og proteiner for å skaffe seg energi. Et biprodukt av fettforbrenningen er ketoner, og når disse havner i blodet kan det utvikles syreforgiftning (ketoacidose). Pasienten vil da oppleve at allmenntilstanden raskt reduseres. Typiske symptomer er oppkast, magesmerter og kortpustethet. Ved diabetes type 2 vil pasienten trolig føle seg slapp og sliten, og kanskje unormalt tørst. For mange går det lang tid før sykdommen oppdages, og hos noen går det så langt at diabetes type 2 først blir oppdaget ved innleggelse for hjerteinfarkt, begynnende nyresvikt eller ved redusert syn som følge av at øynene har tatt skade.

Om lag 250.000 personer har diabetes i Norge i dag. Rundt 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 220.000 er diagnostisert med diabetes type 2. I tillegg regner man med at et stort antall personer lever med diabetes type 2 uten å være klar over det selv.

- Pasientene gjør en kjempejobb

På Sykehuset Østfold foregår diabetesbehandlingen både i Moss (voksne) og på Kalnes (barn og unge opptil 18 år). På Kalnes møter vi diabetessykepleier Sigrunn Gramén, som jobber på barne- og ungdomsklinikken. Gramén forteller at avdelingen tar av seg hatten for den jobben som hver dag legges ned av pasientene selv – og foreldrene. For å leve med diabetes kan være en stor utfordring for hele familien.

- Dette er mennesker i en krevende livssituasjon, men pasientene og de pårørende her hos oss gjør en kjempejobb – hver eneste dag, sier hun.
Diabetessykepleieren forteller at Moss og Kalnes jobber mye likt, men at barn og unge trenger noe tettere oppfølging enn de voksne pasientene. På klinikken jobber man for konsultasjoner med lege og sykepleier hver tredje til fjerde måned, men man tilrettelegger også for mer oppfølging ved behov.

- Hva betyr Verdensdagen for diabetes for dere som jobber med sykdommen til daglig?
- Vi synes det er viktig med økt fokus på diabetes, det er det absolutt behov for. Vår avdeling applauderer verdensdagen for diabetes, og vi oppfordrer alle som lurer på noe om sykdommen til å besøke Diabetesforbundets nettsider. Her finner man gode svar og nyttig informasjon, sier Gramén.

- Kan diabetes forebygges?
- Ja, diabetes type 2 kan forebygges ved et sunt kosthold bestående av blant annet frukt, grønt og mye fiber, samt å være i aktivitet. Type 1 er kronisk og kan ikke forebygges, da man ikke kjenner årsaken og det ikke er mer egenproduksjon av insulin, forteller Gramén.

Årlig forskningspris siden 2017

Det forskes mye på diabetes, og Gramén forteller at ett av mange spennende forskningsprosjekt som pågår for tiden handler om hvorvidt sykdommen kan starte med en virusinfeksjon i kroppen. Barne- og ungdomsklinikken på Kalnes ser frem til hva forskningen kan belyse av viktige spørsmål i tiden som kommer.

I forbindelse med Verdens diabetesdag skal Diabetesforbudet dele ut sin årlige pris torsdag 14. november. Diabetesforbundets forskningspris ble utdelt for første gang i 2017, og målet med prisen er å stimulere til mer norsk diabetesforskning. Tildelingskomiteen består av anerkjente nordiske forskere. Professor Kåre Birkeland tildeles i år Diabetesforbundets forsikringspris, blant annet for sin innsats for å bedre behandlingen av diabetes type 2, samt for å forstå sykdommens underliggende mekanismer. Prisen deles ut i Universitetets Aula i Oslo med arrangement fra klokken 18.00. I tillegg deltar postdoktor Christine Sommer med foredrag. Sommer er vinner av Diabetesforbundets forskningspris for yngre forskere, som har utmerket seg både i Norge og internasjonalt, for sin forskning på svangerskapsdiabetes.


Les mer om diabetes forskning på Diabetesforbundets nettsider eller Helsenorge.no.