HELSENORGE

Advarsel: Ikke klikk på lenker i e-poster om varsel om ny melding fra helsenorge.no

Det sendes for tiden ut falske e-poster som utgir seg for å være fra Helsenorge.

​Helsenorge vil ikke be deg om å gjøre endringer via varsel. Dersom du har mottatt varsel om innkallingsbrev, anbefaler vi deg å ikke bruke lenkene. Gå til nettleseren og legg manuelt inn helsenorge.no og logg deretter inn. Helsenorge ber deg aldri om kredittkortinformasjon eller passord og koder i en henvendelse. Har du oppgitt kort- eller kontoinformasjon, sperr kort og kontoer umiddelbart.