Åpner for besøk

Nå er det igjen mulig å komme på besøk til føde-barsel på Kalnes. – Men det er viktig at besøkende kun kommer i besøkstiden, og vi anbefaler at foreldrene fortsatt begrenser antall besøk, siden nyfødte generelt er sårbare og ekstra utsatt for smitte, sier avdelingssjef Nina Håland Sørli.

Nina Hålend Sørli med baby
Avdelingssjef Nina Håland Sørli skjønner godt at mange gleder seg til å hilse på de nyfødte barna.

​Siden januar har Sykehuset Østfold har hatt besøksstopp på føde-barsel for å beskytte de nyfødte barna. Årsaken har vært stor utbredelse av RS-virus, mage- og tarminfeksjoner, og også influensa. De siste månedene har kun far eller medmor fått være sammen med mor og barn på sykehuset.

- Vi forstår godt at det er mange som gleder seg til å hilse på det nyfødte barnet, og nå er det mulig å komme på barselvisitt igjen. Men det beste er likevel å vente noen uker til barnet er mindre sårbart for smitte, sier Sørli.

Besøkstider på føde-barsel:
Mandag - fredag kl. 18.00-19.00
Lørdag – søndag kl. 14.00-15.00