HELSENORGE

Åpner for noe besøk

- Vi har fortsatt strenge smittevernregler i sykehuset, men vi er glad for at vi fra i dag kan åpne for at pasienter som er innlagt kan få besøk av nærmeste pårørende, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen i Sykehuset Østfold.

Helge Stene-Johansen
Fagdirektør Helge Stene-Johansen

​- Vi har stor forståelse for at besøk er viktig for pasienter og pårørende. Nå når smittetrykket ikke er like høyt i kommunene rundt oss, mener vi at det riktig å åpne for at pasienter kan få besøk igjen. Men foreløpig er det kun åpent for ett besøk daglig hvor én til to av pasientens nærmeste pårørende kan være til stede, sier Stene-Johansen.

I tråd med anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet gjelder nå følgende besøksrestriksjoner:
• Innlagte pasienter kan få ett besøk per dag. Under besøket kan én eller to av pasientens nærmeste pårørende være til stede.
• Besøk må avtales med avdelingen i forkant.

Her er kontaktinformasjon til de ulike avdelingene

• Det er ikke anledning til mer enn ett besøk per dag. Besøket kan vare inntil en time hvis pasienten ligger på enerom. Deler pasienten rom med andre kan kun én pasient ha besøk av gangen – i inntil 30 minutter.
For kritisk syke eller døende pasienter kan det gjøres særskilte avtaler.

• Pårørende eller andre med mistenkt, sannsynlig eller bekreftet covid-19 kan ikke komme på besøk.
• Pårørende eller andre som siste 10 dager har vært på reise til eller oppholdt seg i regioner og land utenfor Norge, kan ikke komme på besøk før 10 dager etter hjemkomst. Hvis de testes for korona, bør de ikke komme på besøk før negativt prøvesvar foreligger.

Noen unntak:
• Besøksrestriksjonene gjelder ikke barnefar/medmor/partner på føde-barsel.
• Besøksrestriksjonene gjelder ikke ledsager for pasienter med avklart behov for følge.
• Foresatte har fri besøkstid på nyfødtintensiv og i barne- og ungdomsklinikken.

Egne vurderinger for besøk til pasienter med covid-19

I utgangspunktet er det ikke mulig å besøke pasienter med påvist covid-19, kun ved kritisk sykdom. Det er viktig at de som skal besøke pasienter med påvist smitte, får opplæring og veiledning av helsepersonell i bruk av smittevernsutstyr.

Husk smittevernreglene

  • Skal du besøke en pasient, må du bruke munnbind og utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
  • Hold minst 1 meter avstand til pasienter og ansatte
  • Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
  • Utfør håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Av hensyn til mulig smittesporing, ønsker vi at du oppgir navn og telefonnummer i avdelingen hvor du er på besøk. Dette er frivillig.

For å beskytte pasienter og ansatte mot smitte har vi fortsatt adgangskontroll til våre behandlingsteder.

Les mer om besøk på våre nettsider