Åpner senger i Moss på mandag

Fra mandag 21. januar vil sykehuset utvide antall sengeplasser i Moss for en avgrenset periode. - Med så stor pågang av pasienter som vi har hatt til Kalnes de siste ukene, er det nødvendig å finne nye gode løsninger, sier Liv Marit Sundstøl, prosessdirektør i sykehuset.

Sykehuset Østfold Moss
Sykehuset Østfold Moss utvides med flere sengeplasser for en periode

​Sengene i Moss vil være beregnet på pasienter som er innlagt på Kalnes og har startet behandling der, men som trenger videre oppfølging og behandling på sykehus før de skrives ut.

- Dette vil være indremedisinske pasienter som ikke har behov for akuttbehandling. Det kan for eksempel være pasienter med hjerte- og lungesykdommer eller infeksjoner. Vi vil ikke flytte de sykeste pasientene, sier Sundstøl.

Vil bruke Helseekspressen

Pasientene som flyttes til Moss, vil i hovedsak kjøres fra Kalnes i Helseekspressen. Denne bussen har både helsepersonell og medisinsk utstyr om bord.
- Vi vil gjøre overflyttingen så god som mulig. Det er selvfølgelig ikke optimalt for pasienter å bli flyttet under et sykehusopphold, men det er nødvendig for at vi skal kunne gi best mulig behandling til alle pasientene våre, sier hun.

De 20 nye sengene i Moss vil være plassert i sengeområdet i 4. etasje i sykehuset. Dette området blir vanligvis benyttet av revmatologisk avdeling. Denne avdelingen har nå fått andre arbeidsarealer i Moss.

Tar mange grep

Pågangen av pasienter de siste ukene har gjort at sykehuset har satt inn en rekke tiltak. Blant annet er døgnområdene forsterket med flere leger og pleiepersonell, helsepersonell i stab hentes inn som pleiepersonell, ekstra operasjonsteam er satt inn, og barne- og ungdomsklinikken tar imot ortopediske pasienter opp til 20 år.

- Det er et stort arbeidspress på medarbeidere i alle deler av driften nå. Jeg er imponert over innsatsen alle legger ned og hvordan medarbeiderne strekker seg for å finne de beste løsningene for pasientene, sier Sundstøl.

Liv Marit Sundstøl

Liv Marit Sundstøl