Årets akuttsykepleier er fra Sykehuset Østfold

- Dette var veldig hyggelig og overraskende, og jeg er stolt av å være fra det sykehuset i Norge som satser mest på videreutdanning innen akuttsykepleie, sier årets akuttsykepleier, Camilla Tøvik Jørgensen.

Camilla Tøvik Jørgensen
Camilla Tøvik Jørgensen med diplomet hun fikk under landskonferansen.

​Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) arrangerte nylig Akuttdagene 2018 i Larvik. Et av høydepunktene er den årlige kåringen av årets akuttsykepleier.

- Jeg visste ingen ting om dette, og det gjorde ingen av deltagere fra Østfold som jeg reiste sammen med heller. Med unntak av kollegaen som nominerte meg, da, men hun visste ikke at jeg hadde vunnet, sier Jørgensen og smiler.

I år er det 10 år siden hun var ferdig utdannet akuttsykepleier. Utdannelsen ble tatt på Høgskolen i Østfold.
- Jeg var i det andre kullet, så dette er en ganske ny videreutdanning for sykepleiere, sier hun.

Glad for muligheten

På Høgskolen i Østfold er videreutdanningen innen akuttsykepleie et fulltidsstudium som strekker seg over halvannet år. For å starte videreutdanning i akuttsykepleie må du være offentlig godkjent sykepleier med minimum to års arbeidserfaring fra somatikken (fysisk helse) fra spesialisthelsetjenesten.

- Det er veldig positivt at Sykehuset Østfold legger til rette for at sykepleiere får slike muligheter, sier Jørgensen.

Haster det?

Akuttsykepleieren som opprinnelig er fra Kristiansund, har arbeidet i Sykehuset Østfold siden hun kom til Østfold som nyutdannet sykepleier i 2000.

- Videreutdanningen har vært nyttig. Mange tenker at hverdagen i et akuttmottak handler mest om hjerteinfarkt og skader etter ulykker, men den omfatter mye annet innenfor nevrologi, ortopedi, medisin og kirurgi. I videreutdanningen fordyper vi oss i flere emner i de ulike grenene. En viktig oppgave for oss som jobber i akuttmottak, er å skille ut de pasientene det haster med, sier Jørgensen som for to år siden også fullførte en master i klinisk sykepleie.

Involvert i forskning

Etter mange år i akuttmottaket, er hun nå involvert i et stort forskningsprosjekt. Hennes oppgave er å inkludere pasienter som kommer til sykehuset med mistanke om blodpropp, i en stor studie som gjøres i sykehuset.
- Dette er viktig forskning, og det er et spennende prosjekt å være med på, sier hun.