HELSENORGE

Årets akuttsykepleier er fra Sykehuset Østfold Kalnes

- Dette er veldig, veldig stas, sier Anne Kristin Hole Trollnes. Sykepleieren som arbeider i akuttmottaket i Sykehuset Østfold, er kåret til årets akuttsykepleier.

Jeanette Høyem Kristiansen og Anne Kristin Hole Trollnes

Jeanette Høyem Kristiansen (t.v.) som sitter i styret i NLSA fikk det ærefulle oppdraget å overrekke diplom og blomster til en overrasket Anne Kristin Hole Trollnes. Kåringen fant sted på Kalnes fredag 8. januar.

Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) kårer hvert år årets akuttsykepleier. Prisen blir vanligvis delt ut under en gallamiddag under den nasjonale samlingen Akuttdagene, men denne gangen fant overrekkelsen sted i sykehuset på Kalnes.

- Jeg ante ingenting om kåringen, og trodde jeg oppfordret kollegaene til å komme til en samling hvor vi skulle ha undervisning, sier Trollnes og ler.

Bred erfaring

Anne Kristin Hole Trollnes som opprinnelig kommer fra Hønefoss, var ferdig utdannet sykepleier i 2004.

- Jeg jobbet først i sykehjem, deretter i to ulike infeksjonsavdelinger i Ullevål sykehus. Da jeg flyttet til Halden ønsket jeg å gjøre noe helt annet, og valget falt på akuttmottaket. Jeg har ikke angret en eneste dag på den avgjørelsen, sier hun.

Det uforutsette

Hun begynte i akuttmottaket i sykehuset i Fredrikstad i 2011, og i 2014 var hun ferdig med videreutdanning i akuttsykepleie.

- Akuttsykepleie er utrolig spennende, og preges ofte av det uforutsette. Det er mange mennesker som er innom akuttmottaket hver dag, og vi vet aldri hva vi står overfor. Det kan gjelde sykdom i alle ulike organsystemer. Vi må være konkrete og raske, og vi er med og redder liv, sier hun.

Viktig kompetanse

På Høgskolen i Østfold er videreutdanningen innen akuttsykepleie et heltidsstudium som strekker seg over halvannet år. For å starte videreutdanning i akuttsykepleie må du være offentlig godkjent sykepleier med minimum to års arbeidserfaring fra somatikken i spesialisthelsetjenesten.

- Jeg brenner for faget, og jeg mener det er kjempeviktig å ha god kompetanse i akuttmottaket, sier Trollnes som siden 2016 har vært en av to fagutviklingssykepleiere i akuttmottaket. Hun underviser på fagdager, både for akuttmottak, leger, andre avdelinger og prehospitalt.
- Noe av det jeg setter mest pris på i akuttmottaket, er hvordan vi samarbeider tett på tvers av fag og yrkesgrupper, sier hun.

En ære

«Hun er en engasjert og dyktig akuttsykepleier, alltid positiv og en stor motivator. Hun er stødig og trygg i sitt arbeid» skriver kollegaene som nominerte henne til prisen. I nominasjonen skryter avdelingen av hennes evne til å motivere kollegaer til å øke sin faglige kompetanse.

- Det er fine folk jeg jobber med, og så mange fine ord. Det er slitsomme tider for oss som jobber i sykehuset, og jeg må si at denne oppmuntringen ikke kunne kommet på et bedre tidspunkt. Å bli kåret til årets akuttsykepleier, er en ære, sier hun.

Søker utfordringer

Selv om hun stortrives med jobben i akuttmottaket, søker hun stadig mer kunnskap og utfordringer. Hun har tatt ulike fag og kurs ved siden av jobb helt siden hun var ferdig sykepleier, og nå er hun i full gang med en master i klinisk sykepleie.

Det kanskje mest eksotiske hun kan vise fram på CV-en, er kurs i tropemedisin. Et av hennes ønsker er å kunne reise et sted i verden hvor dette kunne brukes for hva det er verdt.
- Ja, det er noe jeg drømmer om. Kanskje jeg får det til når jeg blir voksen, sier hun og ler.