HELSENORGE

Begrenser besøk til nyfødte

For å beskytte de nyfødte, vil det nå bli midlertidig besøksbegrensninger for søsken ved føde-barsel og nyfødtintensiv i Sykehuset Østfold. 

Fra uke 6 begrenses besøk til nyfødte, og inntil videre får kun far eller medmor komme på besøk.

​Kun far eller medmor og søsken har til nå fått lov til å komme på besøk, men fra denne uken vil besøkene begrenses ytterligere.

Se også: Endring i besøksrutinene på føde-barsel

- På grunn av utbredelse av influensa, RS-virus og sesong for mage-tarm-infeksjoner, er det viktig å beskytte de minste som er ekstra utsatt. Fra mandag 3. februar stenger vi derfor midlertidig for besøk av søsken ved føde-barsel og Kvinneklinikken, bekrefter avdelingssjef Nina Håland Sørli.

Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, må sykehuset forebygge smitte. Det er viktig å begrense at det kommer smitte inn i avdelingene, og det er derfor sykehuset innfører besøksstopp. Familiene blir også bedt om ikke å ta med nyfødte til vestibylen av samme årsak. Det anbefales dessuten at familiene begrenser besøk når de har kommet vel hjem fra sykehuset, og er forsiktige med å oppsøke steder med mange mennesker og fare for smitte.

Sykehuset håper på forståelse, og kommer tilbake med informasjon når det blir aktuelt å åpne opp for besøk av søsken igjen.