Besøksbegrensninger i Sykehuset Østfold

Sykehuset Østfold innfører fra i dag besøksbegrensninger på føde-, barsel og nyfødtintensiv, for å beskytte de nyfødte barna mot blant annet influensa, mage- og tarminfeksjoner, samt RS-virus.

Sykehuset Østfold innfører besøksbegrensninger til føde, barsel og nyfødtintensiv.
Sykehuset Østfold innfører besøksbegrensninger til føde, barsel og nyfødtintensiv.

​Fra og med i dag vil kun far eller medmor få være med mor og barn i sykehuset på Kalnes. Inntil videre må søsken, annen familie og venner, dermed vente før de kan hilse på den nyfødte.

Nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, må sykehuset forebygge smitte.
Det er viktig å begrense at det kommer smitte inn i avdelingene, og det er derfor sykehuset innfører besøksstopp til føde, barsel og nyfødtintensiv. Familiene blir også bedt om ikke å ta med nyfødte til vestibylen av samme årsak.

Det anbefales dessuten at familiene begrenser besøk når de har kommet vel hjem fra sykehuset, og er forsiktige med å oppsøke steder med mye folk og fare for smitte.