Besøksforbud

Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha pårørende med inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.

​Besøksforbudet er gjeldende fra 12.03.2020 klokken 16.30 og erstatter tidligere besøksrestriksjoner.