Besøksforbud i Sykehuset Østfold

- Smittesituasjonen nå gjør at vi må beskytte pasienter og medarbeidere. Vi innfører derfor et generelt besøksforbud i sykehuset på Kalnes og i sykehuset i Moss fra og med i dag 13. november klokken 15, sier fagdirektør Helge Stene-Johansen.

Helge Stene-Johansen
Helge Stene-Johansen foran innslippskontrollen på Kalnes.

​De siste dagene har det ved flere anledninger kommet smitte inn i sykehuset etter besøk. Kriseledelsen i sykehuset har derfor besluttet å innføre besøksforbud. Forbudet vil foreløpig vare ut november.

- Vi vet at dette er en påkjenning både for pasienter og pårørende, men slik situasjonen er nå med mer og mer smitte i samfunnet, er dette helt nødvendig, sier Stene Johansen.

Unntak må avtales

Besøksforbudet gjelder ikke barnefar/medmor på føde-barsel, og ledsager for pasienter med avklart behov for følge. Etter avtale kan det også gjøres unntak ved for eksempel besøk hos barn, besøk i psykisk helsevern eller besøk til alvorlig syke eller døende pasienter i samsvar med nasjonale retningslinjer. 

I slike tilfeller må besøket avklares med avdelingen hvor pasienten ligger. Dette må skje før de besøkende kommer til sykehuset, og man må kunne vise fram en sms eller et skriv fra avdelingen som viser at besøket er avklart.

- Det er viktig å kunne ha kontakt med sine nære når man er syk. Selv om det ikke kan erstatte fysiske møter, oppfordrer vi pasienter og pårørende til å bruke telefon og for eksempel Facetime, sier Stene-Johansen.

Får store følger

Sykehuset Østfold har helt siden mars hatt en streng innslippskontroll for alle som kommer til sykehuset. Men siden man kan være smittet uten å ha symptomer, kan det likevel komme smitte inn i sykehuset. I går måtte 26 medarbeidere i klinikk for medisin i karantene, fordi en pasient var smittet etter å ha hatt besøk av en person som testet positivt etter besøket.

- Vi håper på forståelse for avgjørelsen vi nå har tatt. Vi er nødt til å gjøre hva vi kan for å beskytte både pasienter og medarbeidere, sier sykehusets fagdirektør.