HELSENORGE

Besøksforbudet oppheves

Besøksforbudet i Sykehuset Østfold oppheves og erstattes med fortsatt strenge restriksjoner for besøk. Hovedregelen er at besøk må avtales på forhånd med den enkelte avdeling. De nye reglene gjelder fra fredag 4. februar klokken 12.00. 

Følgende restriksjoner gjelder for besøkende fra og med fredag 4. februar kl. 12.00.

  • ​Besøk skal avtales på forhånd. Kontakt avdelingen du skal besøke.
  • Besøkende må henvende seg til personalet på avdelingen de skal besøke når de kommer dit.
  • Besøkende må bruke munnbind, og pasient må også bruke munnbind når dette er mulig.
  • Besøkende må holde avstand til andre, også pasienten de besøker.
  • Besøkende kan i utgangspunktet ikke komme på besøk dersom han eller hun har symptomer på covid-19. Men dersom ansvarlig behandler mener besøket er nødvendig og kan gjennomføres med smitteverntiltak, så kan besøket gjennomføres. Personellet må da bistå den besøkende allerede ved inngangen til sykehuset.
  • Hver pasient kan maks ha 1-2 besøkende per døgn.
  • Det er egne besøksrestriksjoner for kreftavdelingen og klinikk for kvinne/barn
Kontaktinformasjon til de ulike sengepostene/døgnområdene finner du her​