HELSENORGE

Besøkstider i sykehuset

Det er mange som ønsker å komme på besøk til inneliggende pasienter etter at sykehuset igjen har åpnet for dette. Stor pågang av besøkende gjør at vi må ha faste besøkstider.

Illustrasjon pasient og pårørendeBehovet for å begrense besøk varierer i avdelingene i sykehuset. Du finner en oppdatert oversikt over besøkstider og om du må gjøre avtale i forkant av besøk på nettsiden om besøk i sykehuset.

Ledsager kan kun være med inn i sykehuset i tilfeller der det er helt nødvendig

Husk smittevernreglene
Skal du besøke en pasient, må du:
• Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater sykehuset
• Holde minst 1 meter avstand til pasienter og ansatte
• Gå rett til avdelingen der pasienten ligger uten å oppholde deg i fellesarealer
• Utføre håndhygiene når du går inn i og før du forlater pasientens rom

Her er lenke til nettsiden med besøkstider