HELSENORGE

Doktorgrad på blodlevring og trombose

Stipendiat Lamya Garabet ved senter for laboratoriemedisin i Sykehuset Østfold, har tatt doktorgrad på koagulasjon og trombose.

Lamya Garabet
Lamya Garabet

Sykehuset Østfolds Lamya Garabet forsvarte sin doktorgradsprøve fredag 10. september.

Immunologisk trombocytopeni (ITP) er en såkalt autoimmun sykdom hvor kroppen danner antistoffer mot egne blodplater (trombocytter), som medfører lavt antall trombocytter og økt fare for blødning. Noen ITP-pasienter har imidlertid økt risiko for å utvikle blodpropp (trombose). Behandling med trombopoietinreseptoragonister (TPO-RA) har god effekt, men studier har vist at denne behandlingen kan gi økt risiko for trombose. Årsaken til dette er helt avklart.

Lamya Garabet

Lamya Garabet

I sin avhandling "Effect of thrombopoietin receptor agonists on coagulation and fibrinolysis in patients with immune thrombocytopenia" har Garabet og medarbeidere undersøkt levringsstatus og studert effekten av TPO-RA-behandling hos pasienter med den autoimmune sykdommen (ITP) ved å analysere ulike blodmarkører som bidrar til økt levring av blod.

.