HELSENORGE

Doktorgrad på blodpropp-pasienter

Synne Frønæs Vikum har forsket på utredningen av blodpropp-pasienter, og har funnet ut at det er trygt for pasienter med blodpropp i beinet å ta en blodfortynnende tablett og være hjemme i påvente av videre utredning på sykehuset.

Bilde av Synne Frønæs Vikum
Synne Frønæs Vikum har forsket på blopropp-pasienter, og forsvarte doktorgradsavhandlingen sin 18. mars.

Synne Frønæs Vikum som er lege i spesialisering ved indremedisin i Sykehuset Østfold, ble tatt opp i PhD-studiet ved Universitetet i Oslo i 2017. Gjennom doktorgradsprosjektet "Rivaroksaban for planlagt utredning av dyp venetrombose (Ri-schedule)-studien, har hun funnet ut at det var trygt for pasienter med spørsmål om blodpropp i benet å ta den blodfortynnende tabletten rivaroksaban og være hjemme i påvente av videre utredning på sykehuset.

Redusert tid og undersøkelser

- Vi fant også at vi kunne forenkle diagnostikken av pasientene, og muligens redusere antall unødvendige ultralyd-undersøkelser, opplyser Frønæs Vikum. Det kan bidra til redusert ventetid i akuttmottaket, pasientene har et planlagt tidspunkt for utredning å forholde seg til, og det kan være organisatoriske fordeler for sykehuset.

Pasienter som kommer til fastlege eller legevakt med mistanke om blodpropp i benet, blir henvist videre til akuttmottak på sykehuset. Ved stor klinisk mistanke om blodpropp eller en blodprøve som bekrefter mistanke, henvises pasientene til en ultralyd-undersøkelse av venene i benet for å se etter blodpropp.

Pasienter med blodpropp i benet er oftest ikke kritisk syke.
- Pasienter med spørsmål om blodpropp må ofte vente lenge på videre utredning, fordi det er dårligere pasienter i akuttmottaket som går foran. Ofte gis de forebyggende blodfortynnende sprøyter for sikkerhets skyld, og reiser hjem i påvente av bedre kapasitet i akuttmottaket påfølgende dag, forklarer Frønæs Vikum. Blodfortynnende medisiner er behandlingen av blodpropp.

Gunstigere for pasient og sykehus

Ved å rekruttere pasienter som kom til akuttmottaket ved Sykehuset Østfold på grunn av mistanke om blodpropp i benet, har Frønæs Vikum sett på behandlingen av de aktuelle pasientene. Målet med studien var blant annet å undersøke om det var trygt å sende pasienten hjem i påvente av planlagt utredning påfølgende dag med den blodfortynnende tabletten rivaroksaban, samt å undersøke om vi kunne forenkle diagnostikken go redusere antall unødvendige ultralyd-undersøkelsen ved å stole med på blodprøven D-dimer.

- Tabletter er enklere å ta og dosere enn sprøyter. Planlagt utredning går ut på å utrede pasienter på et konkret avtaletidspunkt som er gunstigere for sykehuset, og som gir pasientene et fast tidspunkt å forholde seg til, sier Synne Frønæs Vikum.

Disputas ble gjennomført ved Institutt for klinisk medisin ved Det medisinske fakultet fredag 18. mars. Veiledere er Waleed Ghanima, Anders Dahm og Hilde Skuterud Wiik.​​