HELSENORGE

Egen poliklinikk for sårbehandling

I fjor sommer var fire sykepleiere i ortopedisk avdeling på Kalnes ferdige med videreutdanning i sårbehandling. Nå har døgnområde 6 fått sin egen sårpoliklinikk, og det vil bidra til å gi pasientene et bedre tilbud og forebygge reinleggelse.

Sårsykepleierne Nathalie Andersen, Frida Helene Dahl og Kine Blomsnes har tatt videreutdanning i sårbehandling. Nå er det opprettet en egen sårpoliklinikk på Kalnes.

- Vi er veldig stolte over at vi får vår egen poliklinikk for sårbehandling, sier seksjonsleder Eva Tveter ved døgnområde 6 ortopedi.
Fire sykepleiere på ortopedisk sengepost har tatt videreutdanning i sårbehandling på Universitetet i Sørøst Norge i Drammen.

Se også: Sykepleiere har hevet kompetansen på sårbehandling

​Nå i februar har tilbudet om sårpoliklinikk på Kalnes startet opp, i første omgang på tirsdag og torsdag. På sikt er målet å gi et poliklinikktilbud på dagtid mandag til fredag.

Film:

Film om nytt poliklinikktilbud i sårbehandling

Trykk på bildet for å se film om det nye tilbudet

Les flere saker om fremtidens pasientbehandling på Helse Sør-Øst RHF's temaside