HELSENORGE

En veteran forteller

Geir Fruseth er en av mange krigsveteraner som har fått livet endret etter å ha deltatt i internasjonale operasjoner for Norge. Han deler litt av sin historie i den nyeste episoden av podkasten Folk & Fag, hvor også psykologspesialist Hanne Kristine Haarset forteller mer om hvilken hjelp Moss DPS tilbyr veteraner med posstraumatisk stresslidelse.

Geir Fruseth startet i kystartilleriet i 1989, og har mange års tjeneste i internasjonale operasjoner bak seg. Det endret livet hans. Overgangen fra krigsforhold tilbake til den norske hverdagen ble stor og tøff.
- Mange føler en skam, for at dette fikset vi ikke, sier Geir Fruseth ærlig. Han har tidvis ikke klart å jobbe på grunn av PTSD, og har fått hjelp til å komme tilbake til hverdagen.

Moss DPS har siden 2018 tilbudt gruppeterapi og individuell utredning og behandling tilpasset veteraner fra internasjonale oppdrag. Sykehuset Østfold var først i landet med et slikt tilbud.

- Vi har ikke vært gode nok på å møte veteraner med denne problematikken. Det kan være vanskelig å forstå hvis man ikke har bakgrunnsinformasjon eller kjenner til noen historier, sier psykologspesialist Hanne Kristine Aarset. Det er en utfordring at de med psykiske vansker ikke søker behandling, og de vil ikke være syke eller ha en PTSD-diagnose. Det kan være en langsom anerkjennelse, og det tar lang tid å komme i behandling. Det har vært viktig å skreddersy et tilbud som har en litt lavere terskel.

De færreste veteraner har psykiske senskader etter tjeneste i utlandet, men Afghanistan-undersøkelsen fra 2020 viser at så mange som 1 av 10 har slitt psykisk etter utenlandsoppholdet.

Les også: Moss DPS høster anerkjennelse for arbeidet med veteraner

- Det er et resultat vi i hjelpeapparatet må ta på alvor. Afghanistan-undersøkelsen viser også at over 70 prosent av de veteranene som møtte kriteriene for psykisk lidelse hadde ikke søkt hjelp. Helsetjenesten har dermed en jobb å gjøre med å skape tillit hos veteranene. Vår erfaring er at vi kan bygge den tilliten ved å gi veteranene et spesialisert tilbud med veteranspesifikk kompetanse og forståelse for den militære konteksten. Det uttalte Haarset da Moss DPS tidligere i år ble tildelt Veteraninspektørens nummererte Coin som en anerkjennelse for arbeidet med veteraner.

Episoden kan du høre på Spotify, Apple podcasts og andre steder hvor du finner podkast, og du kan også lese mer og høre podkastene på sykehusets nettside.

Det er fag- og kompetanseavdelingen i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen som utgjør podkast-redaksjonen. Målet er å by på innhold som er spennende, interessant og lærerrikt for både egne medarbeidere og befolkningen.​​