Endrer besøksrutiner på føde-barsel

Besøksrutinene på føde–barsel ved Sykehuset Østfold begrenses fra 15. november. Årsaken er hensyn til ro og hvile for mor og barn.

Fra 15. november vil kun far/partner og og den nyfødtes søsken få anledning til å oppholde seg sammen med mor og det nyfødte barnet på føde– og barselavdelingen.

- Dette er i hovedsak av hensyn til ro og hvile. Den nybakte moren og hennes nyfødte barn har behov for ro sammen med sine aller nærmeste, sier avdelingssjef Nina Håland Sørli ved Kvinneklinikken.

Mange jordmødre opplever ofte at slekt og venners behov for å komme på besøk, er større enn den nybakte familien sitt behov rett etter fødselen.

Fast endring

På føde-barsel har man i dag hatt besøkstid for andre enn far- eller medmor og søsken fra 18.00-19.00 mandag til fredag, og fra 14.00-15.00 i helger.

- Dette blir dessverre ikke respektert, noe som fører til mye uro i avdelingen, forteller Sørli.

Sørli forteller videre at endringene i besøksrutinene til Sykehuset Østfold blir permanente, og at denne praksisen også er den mest vanlige for barselavdelinger rundt om i landet.

Håper på forståelse

Sørli forteller at personalet på føde –og barselavdelingen på Kalnes har opplevd stor forskjell på roen hos barselkvinnene i perioder der avdelingen tidligere har vært stengt.

- Når vi tidligere har hatt stenging som følge av influensa og lignende, har mødrene uttrykt at dette har vært positivt. De slipper da selv å avvise eventuelle besøkende, sier hun.

- Hva slags tilbakemeldinger venter dere i forbindelse med visittendringene på barselavdelingen?

- Vi ser at det kan være leit for besteforeldre og øvrig familie å ikke kunne komme på besøk på sykehuset, men vi håper likevel på forståelse. Vi ser at dette er til det beste for den nybakte familien, og ro og hvile er helt avgjørende for en god start, avslutter Sørli.