HELSENORGE

Endringer i Indre Østfold

Ved Sykehuset Østfolds lokasjoner i Indre Østfold kommune er det denne uken gjort noen endringer i tjenestetilbudet som følge av det lokale smitteutbruddet. -Vi gjør som våre samarbeidspartnere i kommunen og tar noen ekstra hensyn for å bidra til å slå ned smitten. Derfor er det mange som vil få konsultasjonen sin på telefon eller video denne uken, sier klinikksjef Irene Dahl Andersen i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling.

De berørte enhetene er BUPP Askim i Prestenggata 4, DPS Norde Østfold på Edwin Ruud og poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Rådhusgata i Askim.


- Alle enhetene holder åpent, men vi tar noen ekstra hensyn slik vi gjorde i mars og april, sier Dahl Andersen. Da ble en rekke konsultasjoner gjennomført over telefon eller video, og en del av medarbeiderne jobbet hjemmefra.


De ekstraordinære tiltakene vil i første omgang vare ut uken, og pasienter som blir berørt blir kontaktet av sin poliklinikk. Blodprøvetakingen holder åpent som normalt.