HELSENORGE

Endringer i Sykehuset Østfold som følge av utbrudd i Nordre Follo kommune

OPPDATERT 25.01.21 Som følge av utbruddet av den britiske virusmutasjonen i Nordre Follo kommune tar Sykehuset Østfold nye smittevernhensyn for å bidra til å stanse utbruddet. – Åtte av kommunene som er berørt er en del av vårt opptaksområde og vi må derfor ta ekstraordinære smittehensyn, sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Oppdatering 25.01.21: Regjeringen har utvidet området med nasjonale restriksjoner til også å gjelde kommunene: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet. Kommuner i fet skrift er i SØ opptaksområde.

De berørte kommunene i Sykehuset Østfolds opptaksområde er Moss, Vestby, Indre Østfold, Marker, Rakkestad, Råde, Skiptvedt og Våler. Kommunene Halden, Aremark, Sarpsborg, Fredrikstad og Hvaler har ikke ekstraordinære nasjonale tiltak.

- Vi ser med stort alvor på utbruddet. Den britiske virusmutasjonen er 40 – 70 prosent mer smittsomt enn koronavirusvarianten vi allerede er kjent med, og R-tallet er beregnet til å øke med 0,4 om denne virusvarianten får fotfeste. Regjeringens strategi er å stanse utbruddet, og det vil Sykehuset Østfold gjøre sitt for å bidra til, sier Hege Gjessing.

Nye tiltak

Tiltakene som Sykehuset Østfold iverksetter:

Øyeblikkelig hjelp

 • Øyeblikkelig hjelp går som normalt for alle pasienter.
 • Ø-hjelppasienter med bosted i kommunene Nordre Follo, Ås, Moss, Vestby, Oslo, Indre Østfold, Nesodden, Frogn, Våler, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet vil bli mottatt og behandlet som pasienter med mistenkt smitte. Det vil si at man følger smittevernregimet for pasienter med koronasmitte til negativ test foreligger.

Planlagt (elektiv) behandling som poliklinikktimer og dagkirurgi

 • For pasienter bosatt i Nordre Follo kommune vil konsultasjoner gjennomføres digitalt eller utsettes. Pasienter som vil kunne få en dårligere prognose uten utredning og behandling, som ved f.eks kreft skal likevel møte til avtalt time. Pasienter innen psykisk helsevern og rusbehandling samt føde, barn og unge vil også bli prioritert.
 • Planlagt behandling opprettholdes på et tilnærmet normalt nivå for pasienter bosatt i alle andre kommuner. Alle konsultasjoner som kan gjennomføres på telefon eller video vil gjennomføres på denne måten.
 • Pasienter med bosted i kommunene Nordre Follo, Enebakk, Ås, Moss, Vestby, Oslo, Indre Østfold, Nesodden, Frogn, Våler, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet kan i tillegg bli bedt om å ta hurtigtest for koronasmitte.
 • De ekstra smitteverntiltakene vil kunne føre til at noen pasienter får utsatt timen sin på kort varsel. Dette gjelder pasienter fra alle kommuner, og vi ber pasienter med time i sykehuset være forberedt på å bli oppringt.

Medarbeidere og studenter

 • Medarbeidere bosatt i Nordre Follo kommune må holde seg hjemme og følge nasjonale og kommunale råd. Unntak for kritisk personell vil bli vurdert individuelt.
 • Medarbeidere bosatt i Oslo, Moss, Vestby, Nesodden, Frogn, Våler, Indre Østfold, Enebakk, Ås, Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvet møter på jobb som normalt. Medarbeidere fra disse kommunene vil ha skjerpet krav til bruk av munnbind og det vurderes økt testing.
 • Alle medarbeidere (uansett bostedskommune) som kan ha hjemmekontor skal ha hjemmekontor.
 • Følg helsemyndighetenes råd og unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendig.

Besøkende og ledsagere

 • Besøksforbudet i sykehuset videreføres med unntakene for kritisk syke eller døende pasienter. Dette gjelder innbyggere i alle kommuner.
 • Barn, unge og pasienter der det er helt nødvendig kan ha med 1 ledsager. Dette gjelder innbyggere i alle kommuner.
 • Fødende fra Nordre Follo kommune kan ha med ledsager under fødsel, men ikke under barseloppholdet etter fødsel.

Situasjonen er fortsatt uoversiktlig og det kan komme nye endringer med kort varsel. Som med andre smittevernstiltak er det gjort vurderinger av det forholdsmessige mellom effekt på smittespredning og andre konsekvenser.

- I våre vurderinger har vi på den ene siden lagt vekt på risikoen med å få den muterte virusvarianten inn i sykehuset og på den andre siden økt symptomtrykk og i verste fall prognosetap for pasienter som får utsatt time. Ved å omgjøre så mange konsultasjoner som mulig, fra fysisk oppmøte til telefon og video, er vi i stand til å ha gode smitteverntiltak rundt de pasienter som har fysisk oppmøte, sier Hege Gjessing.