HELSENORGE

Enkle øvelser kan gjøre det lettere å puste

Nå kan pasienter med covid-19 lære seg generelle øvelser og lungefysioterapi gjennom en instruksjonsfilm som er tilgjengelig på nett.

Fysioterapeuter i Sykehuset Østfold
F.v. Fysioterapeut Ewa Marta Fik, spesialfysioterapeut Norbjørg Pedersen og spesialfysioterapeut Martha Hansdatter Hoås.

​Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering i Sykehuset Østfold har utarbeidet instruksjonsfilmen.

- Filmen gjør det lettere å vise pasientene hvordan øvelsene gjøres riktig, og det er et stort pluss at de kan hente opp filmene på nettet når øvelsene skal gjentas flere ganger i løpet av et døgn, sier spesialfysioterapeut Norbjørg Pedersen.

Filmen viser sirkulasjonsøvelser når pasienten ligger i seng, sitter på sengekanten og reiser seg, hvilestillinger som gjøre det lettere å puste og hostedempende teknikker. 

Nyttig for flere

Filmen tar utgangspunkt i sykehusets prosedyre for lungefysioterapi for pasienter med covid-19, og brukes til inneliggende pasienter som et hjelpemiddel i tillegg til veiledning av fysioterapeut.

- Filmen kan også være nyttige for pasienter med andre diagnoser enn covid-19, men som også har lungeproblematikk og/eller er inaktive av ulike årsaker, sier Pedersen.

Slik kan pasienten finne og se filmen

Instruksjonsfilmen er delt inn i følgende kapitler: intro, øvelser, hvilestillinger, pusteøvelser, slimmobiliserende teknikker, avslutning.

Filmen er publisert på sykehusets youtube-kanal i to varianter. Søk på Sykehuset Østfold. Filmen heter Instruksjonsfilm i lungefysioterapi

Det er også mulig å gå direkte til ulike kapitler i filmen

Pasienten som ligger på sykehus, blir veiledet av fysioterapeuten i hvilke deler av filmen som er aktuelle for han eller henne. Pasienten går inn på sin egen mobil/nettbrett/pc for å se filmene.