50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

Et fleksibelt tilbud for barn og ungdom

Når barn og ungdom har en alvorlig psykisk lidelse og polikliniske eller ambulante tjenester ikke er tilstrekkelig, kan han eller hun henvises fra lokal poliklinikk til Åsebråten, seksjon døgn og dag.

Roy Andersen

Roy Andersen

Dette kan være barn og ungdom med psykoser, alvorlig spiseforstyrrelse, traumeproblematikk, eller tilstander som er uavklarte. Pasientene har ofte et stort lidelsestrykk, og varierende grad av atferdsproblemer.

Åsebråten er fylkets eneste dag/ døgntilbud for planlagt behandling og utredning, for barn og ungdom mellom 6 og 13 år.
- Vi har fem normerte senger, men de aller fleste som legges inn, er her på dagtid og sover hjemme hos familien, sier seksjonsleder Roy Andersen.

Tre hovedtilbud

Åsebråten, seksjon døgn og dag samarbeider nært med Østfold fylkeskommunale grunnskole som er ansvarlig for undervisningen under oppholdet. Seksjonen tilbyr tre hovedtilbud.

  • Utredning av barn mellom 6-13 år med sammensatte vansker. Utredningen er tverrfaglig ved at miljøterapeutiske samvær og observasjoner, psykologiske tester og utredninger, medisinske og barnepsykiatriske utredninger, bidrag fra foreldre og annen familie blir satt i sammenheng for å forstå det henviste barn best mulig.
  • Behandlingstilbud til barn mellom 6-13 år og deres familier. Behandlingen gis mandag til fredag på døgnbasis. Tilbudet er tverrfaglig og består av miljøterapi, familieterapi, individualterapi, medisinske og psykologiske undersøkelser og skoletilbud.
  • «Team familiebehandling» sitt oppdrag, er intensiv familiebehandling. Målgruppen er barn og unge i alderen 0 – 18 år og deres familier.

- De ulike teamene er bredt faglig sammensatt og vi arbeider arenafleksibelt og ambulant; innenfor institusjonens rammer, på hjemmeskole, hjemme hos familier eller på andre arenaer som er hensiktsmessig, sier Andersen.

Familien – en viktig ressurs

Det legges til rette for at barn har med seg foreldre/foresatte under oppholdet. Det gis tilbud til søsken, og det arrangeres familiekvelder hvor storfamilien inviteres inn.

Flere av barna og ungdommene som henvises til Åsebråten, har alvorlige spiseforstyrrelser, og seksjonen har opparbeidet en spisskompetanse innen dette fagområdet.
- Familien er en veldig viktig ressurs i behandlingen, og vi ser at flerfamiliegruppene er svært nyttige.

Hjelper hverandre

Når et barn eller ungdom har en psykisk lidelse, som en alvorlig spiseforstyrrelse, blir hele familien påvirket. Åsebråten, seksjon døgn og dag, tilbyr flerfamiliegrupper, som er et intensivt behandlingsopplegg for både de unge pasientene, foreldre/foresatte og søsken.

I flerfamiliegrupper får hele familien mulighet til å dele sine erfaringer og bekymringer.
- Det er helt naturlig å bli engstelig og frustrert når barnet ikke spiser. I gruppene får familiene en veldig drahjelp av hverandre og kan få hjelp til å finne nye måter å håndtere vanskene på, sier Andersen.

Ulike grupper

En flerfamiliegruppe består gjerne av fem – sju familier. Gruppeterapien går over 11 hele dager fordelt på flere samlinger. Den første samlingen varer i fire dager slik at familiene blir godt kjent med hverandre. De neste samlingene går over to dager.

Under samlingene blir familiene delt opp i mange ulike grupper. Det er grupper for foreldre, mødre, fedre, søsken, ungdom, og mindre familiegrupper. Familiene jobber også sammen med sin egen familie. Inndelingen legger til rette for at deltagerne skal kunne snakke sammen i mindre grupper og få se ulike problemstillinger fra ulike og nye perspektiver.
- Flerfamiliegruppen erstatter ikke den individuelle behandlingen pasienten får, men den er et viktig supplement, sier Andersen.

50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.

Tidligere artikler
- Vi kan ikke vente og se
Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet
- Det er viktig å være flere