50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold:

Et stabilt fagmiljø gir trygge og dyktige medarbeidere

- Vi har en trygg og fin gruppe medarbeidere, og et svært godt samhold. Det betyr mye for oss som jobber her, og jeg tror det også gir en trygghet for barna og familiene som kommer til oss, sier seksjonsleder Inger Synøve Østeby i BUPP Askim.

Inger Synøve Østeby

Inger Synøve Østeby

Til sammen 18 personer med forskjellig faglig bakgrunn og kompetanse, jobber i barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Askim. Seksjonslederen skryter av et godt og stabilt fagmiljø med lite turnover.
- Vi har en god miks av yngre medarbeidere og godt voksne fagfolk med mye erfaring. Vi har til enhver tid 350 barn og ungdom til behandling, og det er travle dager.

Medarbeiderne i BUPP Askim, samarbeider både om utredning og behandling.
- Er vi godt skodd, med nok og riktig kompetanse, møter vi pasientene på en god måte, sier hun.

To team

BUPP Askim tar i mot barn og unge fra 0-18 år med psykisk lidelse og/eller problemer, til undersøkelse og eventuell behandling.
- Pasientene våre kan ha en rekke ulike diagnoser og i BUPP har vi bred kompetanse og erfaring. Vi har også spesialisert oss innen noen områder, blant annet har vi et eget nevroteam og et spiseteam, sier hun.

Barn som får diagnosen ADHD eller Tourettes, har svært ofte tilleggsproblematikk. Et nevroteam som består av psykiater, psykologspesialist, psykolog, klinisk pedagog, spesialvernepleier og to representanter fra Åsebråten, gjør sammen diagnostiske avklaringer. Ofte er dette sammensatte saker med utredning av komplekse nevropsykologiske problemstillinger. Noen ganger er det riktig å henvise barnet til Åsebråten for videre behandling og oppfølging, men som oftest følges barnet videre i BUPP.

Tett samarbeid med kommunene

Spiseteamet håndterer barn og ungdom med spiseforstyrrelser som henvises til BUPP. Teamet består av to psykologspesialist og en overlege.
- Både nevroteamet og spiseteamet står for en viktig kvalitetssikring av pasientbehandlingen her, sier seksjonslederen.

Et nært tverrfaglig samarbeid styrker arbeidet internt i poliklinikken. Men like viktig er et tett samarbeid med kommunene.
- Vi er helt avhengig av et godt samarbeid for å kunne gi barn og ungdom et helhetlig tilbud, sier hun.

Og i BUPP Askim betyr det at de må forholde seg til en rekke kommunale instanser. Her samarbeider medarbeiderne med hele åtte kommuner; Marker, Trøgstad, Eidsberg, Askim, Skiptvedt, Spydeberg, Hobøl og deler av Rakkestad.
- Det skjer en endring nå med sammenslåing av kommuner i Indre Østfold, men foreløpig forholder vi oss til alle kommunene, sier hun.

50 år med barne- og ungdomspsykiatri i Østfold

Angst, depresjoner, psykoser og spiseforstyrrelser kan ramme selv de yngste. I år er det 50 år siden oppstarten av et eget tilbud for barn og ungdom som har behov for behandling innen psykiatri og habilitering i Østfold.

Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering (BUP/HABU) består av ulike seksjoner som bistår barn og ungdom i hele fylket. I en serie artikler vil du få et innblikk i tilbudet til de unge pasientene.

Tidligere artikler
- Vi kan ikke vente og se
Kan spesialtilpasse behandlingstilbudet
- Det er viktig å være flere
Et fleksibelt tilbud for barn og ungdom
Tilgjengelige døgnet rundt