HELSENORGE

Etterlyser CPAP-maskiner

På grunn av pandemien er det store problemer med levering av CPAP-maskiner. Nå sendes det ut henvendelser til brukere med oppfordring om å levere tilbake dersom maskinen ikke lenger er i bruk.

Grethe Korsnes
Seksjonsleder Grethe Korsnes ved behandlingshjelpemidler ønsker nå hjelp til å levere inn CPAP-maskiner som ikke er i bruk.

​CPAP (Continous Positive Airway Pressure) er en maskin som blåser med positivt trykk ned i lungene, og er vanlig å bruke ved søvnapné.

Rundt 8000 pasienter er i dag registrert som lånere av CPAP-maskin fra seksjon behandlingshjelpemidler i Sykehuset Østfold. Nå vil en del registrerte lånere som ikke har hentet ut forbruksmateriell på lang tid, få et brev i posten. Der oppfordres det til å returnere CPAP-maskinen hvis den ikke lenger er i bruk.
 
Utfordringen gjelder ikke bare Sykehuset Østfold, det er vanskeligheter med levering av CPAP-maskiner mange steder.
- Produksjonen av nye CPAP-maskiner er svært begrenset på grunn av den pågående pandemien. Det gjør at vi må prioritere hardt hvem som skal få, og derfor gjør vi nå en henvendelse til rundt 400 pasienter som oppfordres til å levere tilbake maskinen hvis de ikke trenger den, sier seksjonsleder Grethe Korsnes.

Grethe Korsnes

Erfaringen tilsier at det er en del maskiner som står ubrukt rundt omkring, og ikke alle tenker over at maskinen kun er til utlån fra sykehuset. Ved å levere tilbake, kan CPAP-maskinen komme til nytte for nye pasienter.

Derfor forsøker avdelingen nå å løse noe av utfordringen ved å henvende seg til de somtidligere har lånt. CPAP-maskiner kan leveres tilbake til behandlingshjelpemidler som holder til i 2. etasje av Helsehuset i Sarpsborg.​