HELSENORGE

Får bistand fra Ahus

Sykehuset Østfold får nå hjelp fra Ahus for å kunne analysere koronaprøver i helgene i sommer. – Det har vært tøffe måneder for medarbeiderne i laboratoriet, og vi prøver å legge til rette for at de kan få avvikle ferie, sier avdelingssjef Anne-Kathrine Palacios.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

​Sykehuset Østfold er fortsatt i grønn beredskap. Hvis smittesituasjonen skulle endre seg i sommer, vil sykehuset trappe opp testkapasiteten, inkludert i helger. Det vil da bli nødvendig å tilbakekalle personell fra ferie.
- Dette håper vi å unngå, sier Palacios.

Testene som blir sendt fra kommunene til Sykehuset Østfold for analyse etter kl. 07.30 på fredag, blir nå videresendt til Ahus for å bli analysert i helgen.
Kommunene tester fortsatt mange, og driver smitteoppsporing.
- Sykehuset Østfold har nå avtalt med Ahus at vi kan sende inn og få analysert prøver både på lørdag og på søndag. Prøver som blir tatt i kommunene på søndager, analyseres i Sykehuset Østfold på mandager, sier avdelingssjefen.

Elektroniske prøvesvar går fra Ahus til legevakt og kommuneoverleger i kommunene, så snart svarene er klare. Positive prøvesvar ringes også til kontaktpersonen kommunene har oppgitt. I de fleste tilfeller er dette kommuneoverlegen.

- Målet er at kommunene ikke skal behøve å vente på prøvesvar, slik at smitteoppsporingen er så effektiv som mulig. I dag har vi heldigvis få smittetilfeller, men vi vet at dette kan endre seg og at det viktig at mange fortsatt testes, sier hun.