Får fødselsnummer rett inn i journalen

Fra tirsdag 19. mars klokken 21.00 vil alle nyfødte i Sykehuset Østfold automatisk bli tildelt et fødselsnummer som kommer direkte inn i de elektroniske systemene i sykehuset.

Illustrasjonsbilde baby
Fra i morgen kveld vil alle nyfødte automatisk bli tildelt et fødselsnummer som kommer direkte inn i pasientjournalen.

​I dag registreres fødselsnummeret manuelt i sykehusets journalsystem. Med innføring av løsningen vil denne prosessen automatiseres.

Automatisk tildeling av fødselsnummer er viktig for pasientsikkerheten. Løsningen sikrer en unik identifikasjon på det nyfødte barnet under hele oppholdet på sykehuset. Barnets sykehistorie ivaretas helt fra fødsel, og helsepersonell kan trygt og raskt gjenfinne pasientopplysninger og prøvesvar.

- Det blir kontinuitet i barnets journal, noe som er svært viktig. Opplysninger om den nyfødte vil i større grad være samlet, og det blir enklere for klinikere å hente riktige opplysninger om barnet. Dette er spesielt viktig for nyfødte som trenger ekstra behandling og som har mange journalnotater. En unik identifikasjon allerede fra fødsel er også viktig i situasjoner der barnet ikke kan støtte seg på mors identitet, sier Britt Helene Skaar Udnæs som er jordmor i Sykehuset Østfold og deltar i prosjektet «automatisk tildeling av fødselsnummer».

Når barnet er registrert med et fødselsnummer, kan sykehuset lovmessig sende epikrisen elektronisk til primærhelsetjenesten. Dette gir sikker og rask kommunikasjon mellom sykehus, helsestasjon og fastlege.

Trinn 1 og trinn 2

Trinn 1 av prosjektet ble gjennomført i 2016 og innebar en endring av registrering av nyfødte til Skatteetaten, fra å være et registreringsskjema som ble sendt i posten til Skatteetaten til å bli en elektronisk registrering med direkte kobling mot Skatteetaten. Fra 2016 har Skatteetaten tildelt fødselsnummer to ganger pr. døgn, men det er først i forbindelse med Trinn 2 av prosjektet at fødselsnummer oppdateres automatisk og kommer direkte inn i sykehusets elektroniske systemer.