Fem døgnområder har klart det!

Fem døgnområder på Kalnes og i Moss har klart å oppnå 100 prosent i bruk av kartleggingsverktøyet NEWS. Denne kartleggingen er viktig for å oppdage en sykdomsforverring tidlig.

Medarbeidere i døgnområde 9
Døgnområde 9 på Kalnes bruker NEWS aktivt, også når det gjelder å følge opp resultatene.

​100 prosent bruk av NEWS betyr at alle pasienter som er innlagt får målt oksygenopptak og oksygentilførsel, pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthet.

Sykehuset jobber systematisk for å bli bedre på å fange opp en forverring i allmenntilstanden til inneliggende pasienter tidlig. En måte å gjøre det på, er å bruke kartleggingsverktøyet NEWS (National Early Warning Score).

Richard Monroe Olsen

Richard Monroe Olsen

- Regelmessig måling gir oss bedre mulighet til å avdekke risikopasienter og iverksette forebyggende tiltak, samt å overvåke pasientens tilstand, sier opplæringskoordinator Richard Monroe Olsen i fag- og kompetanseavdelingen i Sykehuset Østfold.

Et utvalg journaler

Hvert år blir et utvalg pasientjournaler fra de somatiske døgnområdene gått gjennom for å undersøke hvor mange pasienter som blir kartlagt ved bruk av denne metoden. Gjennomsnittet i sykehuset denne gangen, ligger på 88 prosent.

- Målet er at alle enheter skal bruke NEWS når alle pasienter vurderes. I år det det fem seksjoner som har klart å nå dette målet. 100 prosent score betyr feiring med velfortjent kake fra fag- og kompetanseavdelingen, sier Monroe.

De fem seksjonene som har klart å få toppscore er:

Døgnområde 9 - geriatri, endokrinologi (nytt navn: Døgnområde 9 - akuttgeriatri) 
Døgnområde 9 - gastromedisin
Døgnområde 1 - hjertemedisin
Døgnområde Moss - ortopedi kirurgi
Døgnområde gynekologi

Døgnområde Moss

Døgnområde Moss kan feire flott resultat.

Må følges opp

NEWS er et systematisk scoringsverktøy som brukes for å måle oksygenopptak og oksygentilførsel, pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur og bevissthet.

NEWS2

Målinger som avviker fra normalverdiene på vitale parametere, genererer poeng. Hvis antall poeng øker, skal pasienten observeres oftere. Ved en sammenlagt score på fem eller mer, eller score på tre på én parameter, skal personell med høyere kompetansenivå tilkalles for å vurdere pasienten.

Gjennomgangen av journalene i sykehuset viser at kartleggingen av pasienters almenntilstand, fungerer godt. I gjennomgangen av journalene blir det også undersøkt om resultatene etter bruk av NEWS, blir fulgt opp i etterkant.
- Vi er blitt gode på å bruke NEWS, men vi har fortsatt en del å hente på oppfølging. Det er viktig å gjennomgå og drøfte resultater og at vi dokumenterer at pasienter er sjekket regelmessig, sier Olsen.

Jobber systematisk

Seksjonen som scorer best på oppfølging av NEWS-resultatene, er døgnområde 9 – geriatri, endokrinologi, som nå har endret navn til døgnområde 9 - akuttgeriatri.  I dette døgnområdet blir det dokumentert at 70 prosent av pasientene som er vurdert etter NEWS-metoden, blir fulgt opp med nye målinger. Gjennomsnittet i sykehuset er 31 prosent.

- Å følge opp målingene jobber vi systematisk med, og alle medarbeiderne bidrar for å finne gode løsninger, sier Mona Martinsen konstituert avdelingssjef og seksjonsleder i døgnområde 9.

NEWS-score og oppfølging av resultatene er ofte et tema når medarbeiderne i seksjonen møtes.
- Vi snakker om dette på personalmøter, alle fagdager og på de tverrfaglige forbedringsmøtene vi har hver onsdag. Alle er bevisste hvor viktig det er å dokumentere det vi gjør, og det er godt at resultatene viser at vi lykkes, sier Martinsen.