HELSENORGE

Flere smittet i ortopedisk avdeling

Tre inneliggende pasienter og til sammen tretten medarbeidere har testet positivt på korona i ortopedisk avdeling i klinikk for kirurgi på Kalnes.

Sykehuset Østfold Kalnes

​- På grunn av smitteutbruddet i avdelingen, må vi utsette mye av den planlagte behandlingen. Pasientene som får utsatt sin behandling, blir kontaktet av sykehuset. Dersom pasienter ikke blir kontaktet, skal de møte som avtalt, sier klinikksjef Tom Nordby i klinikk for kirurgi.

Flere av medarbeiderne har vært i karantene i dagene før de testet positivt, men to av medarbeiderne har vært på vakt de siste dagene før de har blitt testet.

Per nå har smittesporing ført til at 52 medarbeidere og 6 inneliggende pasienter er definert som nærkontakter og er i karantene. Smittesporingen fortsetter for å avdekke om flere har hatt nærkontakt med de smittede, både i ortopedisk avdeling og i andre avdelinger som kan være berørt.

Alle medarbeidere som arbeider i ortopedisk avdeling på Kalnes blir nå testet. Det samme gjelder for alle inneliggende ortopediske pasienter. Pasientene som er bekreftet smittet av korona, er i isolasjon.

Ortopediske pasienter som nå legges inn i sykehuset, vil i hovedsak bli lagt inn på andre avdelinger.

Smittevernavdelingen i sykehuset har vært i kontakt med smittesporingsteamene i kommunene for å følge opp og eventuelt teste pasienter som har vært innlagt og er skrevet ut fra avdelingen.

Ortopediske seksjoner i Sykehuset Østfold Moss er foreløpig ikke berørt, men smitteutbruddet på Kalnes kan gå utover driften. Dersom pasientbehandling må utsettes, vil pasientene bli kontaktet. Dersom de ikke blir kontaktet av sykehuset, skal de møte som avtalt.