HELSENORGE

Flere tilfeller av resistent bakterie

Det er påvist fem tilfeller av en resistent tarmbakterie hos pasienter i kirurgisk døgnområde i sykehuset på Kalnes. - Dette er noe vi tar på største alvor og vi undersøker alle pasienter for å se om flere kan være smittet, sier avdelingssjef Carina Linchausen i kirurgisk avdeling.

Sykehuset Østfold Kalnes
Sykehuset Østfold Kalnes

Bakterien Klebsiella pneumoniae er en bakterie som er en del av en normal tarmflora. Det som skiller den fra de andre tarmbakteriene er ikke at den er mer farlig, men at den er mer motstandsdyktig mot antibiotika og mer krevende å behandle.

- Personer som er bærere av bakterien, blir ikke nødvendigvis syke. Men ved for eksempel en urinveisinfeksjon som ofte skyldes tarmbakterier, kan infeksjonen bli vanskeligere å behandle når bakterien er resistent mot antibiotika, sier Linchausen.
Det er imidlertid viktig å understreke at det finnes effektiv behandling, også mot denne bakterien.

Strenge smitteverntiltak

Kirurgisk avdeling samarbeider tett med smittevernavdelingen i sykehuset og har satt inn strenge smitteverntiltak. Ingen legges sammen to på rom, og ingen pasienter legges på korridor

Dersom en pasient må flyttes til et annet døgnområde skal pasienten screenes først, og deretter kontaktsmitte-isoleres fram til negativt svar foreligger. Sykehuset tester også pasienter som skal skrives ut til andre helseinstitusjoner.

Sender brev til pasienter

Bakterien smitter ved fysisk kontakt mellom personer eller fra person til person via en gjenstand.

Ingen av pasientene som har fått påvist bakterien er overflyttet fra sykehus i utlandet, eller har en annen åpenbar forklaring på bærerskap med denne bakterien. Det er derfor grunn til å anta at smitte har skjedd i forbindelse med sykehusoppholdet.

- Vi gjør hva vi kan for å kartlegge om det kan være flere som er smittet, og sender ut brev til alle som har blitt skrevet ut fra døgnområde D8 i november og desember. De som får brev fra oss, får beskjed om at de må gå til sin fastlege for å teste seg.  Det er lite sannsynlig at bakterien vil gjøre dem syke. Vi håper likevel at de som får brevet, vil ta denne prøven slik at vi kan få bedre oversikt over situasjonen, sier Linchausen.​