HELSENORGE

Folkemøte: Vi vil ha dine meninger!

Sykehuset Østfold inviterer til digitalt folkemøte 8. februar kl. 18.00. – Vi arbeider med sykehusets utviklingsplan, og ønsker innspill fra pasienter, pårørende og samarbeidspartnere. Hvilke ønsker og forventninger har dere til sykehuset i årene som kommer? sier administrerende direktør Hege Gjessing.

Det er første gang sykehuset arrangerer et digitalt folkemøte. Alle som ønsker å delta, er hjertelig velkommen til å logge seg på en pc, nettbrett eller mobil.

- Helse er noe de fleste av oss er opptatt av og har tanker om, og vi håper at så mange som mulig ønsker å delta, sier Gjessing.

Utviklingsplanen «Litt bedre hver dag» skal beskrive hvilken vei vi ønsker å utvikle oss fram mot 2037, og hva vi må gjøre for å komme dit. Arbeidet skjer i dialog med kommunene, brukere, tillitsvalgte og andre aktuelle aktører. 

Den foreløpige utviklingsplanen er sendt ut på høring. 

- Planen er ikke ferdig. Vi trenger å spisse og konkretisere våre framtidsambisjoner, og håper du vil bidra, sier Gjessing.

Sykehuset Østfold 2037 1080 x 1080 program (002).png

Det digitale møtet holdes som en videosamtale via nettleseren på Join-Norsk helsenet. Løsningen krever ingen form for nedlasting eller ekstrautstyr. Følg beskrivelsen under for å koble deg på.

 

Slik gjør du:

Følg denne lenken til det digitale møterommet 

Eller følg denne anvisningen:

  • ​Bruk en laptop med innebygget kamera og mikrofon (hodetelefoner gir best lyd)
  • Start nettleser f.eks. Microsoft Edge
  • Gå til https://join.nhn.no/
  • Skriv inn navnet ditt slik at møteleder kan se hvem som deltar i møtet
  • Klikk den grønne video knappen
  • I adressefeltet til høyre skriver du inn [998039] og trykker Enter
  • I neste vindu klikker du den grønne knappen "Delta her" og du er inne


Bakgrunn:

Utviklingsplanen
Sykehuset har fått i oppdrag å utarbeide en revidert utviklingsplan basert på føringer fra Helse Sør-Øst. Utviklingsplan skal bygge på analyse av befolknings- og sykdomsutvikling og andre endringsfaktorer. Ut fra dette skal framtidig aktivitet og kapasitetsbehov beregnes.
Basert på analysen, skal planen beskrive hvilken vei Sykehuset Østfold ønsker å utvikle seg frem mot 2037, og hvilke tiltak som må gjennomføres for å komme dit. Tiltakene kan gjelde fagutvikling og kompetanse, forskning, samhandling, teknologi, bygninger mm.

Les mer om arbeidet med utviklingsplanen og se høringsutkastet her​