HELSENORGE

Forbereder koronavaksinering

Til uka kan de første av totalt 816 medarbeidere i Sykehuset Østfold få koronavaksine. - Det er en utrolig lettelse, sier smittevernoverlege Jon Birger Haug.

​Med et rekordhøyt smittetall og flere innlagte pasienter, jobbes det for fullt for å forberede koronavaksinasjon. Myndighetene har besluttet vaksinering for utvalgte helsepersonellgrupper parallelt med vaksinasjon av beboere på sykehjem og som tilhører risikogrupper over 85 år.

Det er Folkehelseinsituttet (FHI) som fordeler de tilgjengelige vaksinedosene. Alle må vaksineres to ganger, og når Sykehuset Østfold mottar 1632 doser skal de fordeles på 816 medarbeidere.

Første stikk onsdag

Vaksinene fordeles etter en fordelingsnøkkel fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, men det er ingen enkel jobb.

Det er laget en prioriteringsliste internt i forhold til hvilke medarbeidere som får tilbud om vaksine, og avdelingene må nå sikre en gjennomgang av listene før innkallingen sendes ut direkte til hver enkelt medarbeider.

- De første skal etter planen vaksineres nå onsdag førstkommende, og det er lagt opp til tre vaksineringsdager i plenumsal 1 og 2 på Kalnes både i uke 2 og 3. Deretter må de vaksinerte inn til en ny runde for påfyllingsdose i uke 5 og 6, opplyser smittevernoverlegen.

Det er svært viktig at medarbeidere møter opp når de kalles inn til vaksinering, ikke minst fordi ferdig tynnet dose kun har en holdbarhet på seks timer. For å gjøre selve vaksineringsprosessen enklest og sikrest mulig, vil medarbeiderne bli innkalt til dose nummer to etter tre uker, på samme ukedag og klokkeslett som den første dosen.

Føringer fra FHI

- Det er først og fremst medarbeidere i Sykehuset Østfold med direkte nærkontakt med covid-pasienter som får vaksinetilbud. Det vil si medarbeidere fra blant annet covid-enheten på døgn 2, intensiv, akuttmottak og ambulansetjenesten. I tillegg vil også noen medarbeidere i utvalgte kritiske støttefunksjoner for diagnostikk og behandling av covid-19 få tilbudet, sier Haug.

Han forstår at flere trolig ønsker å være med på listen, men sykehuset følger føringene som er gitt fra Folkehelseinstituttet og Helse Sør-Øst. Der er rådet å sikre kapasitet av essensielle tjenester med tanke på en eventuell rask forverring av pandemien med personell som det er kritisk vanskelig å erstatte. Dette er personell som det finnes få av, og som ikke er lett å skaffe eller få omplassert fordi de har spesialisert kompetanse, og som oppfyller viktige funksjoner som ikke kan reduseres uten at det vil ha betydelige konsekvenser for liv og helse.

- Vi skulle gjerne gitt tilbud om vaksine til flere allerede nå, men samtidig er det viktig å huske at dette er første runde. Forhåpentligvis åpnes det opp for flere vaksinedoser etterhvert, sier Haug som er takknemlig for at vaksinene endelig er på vei nå som det er stor spredning og mye engstelse, ikke minst på grunn av den muterte og mer smittsomme varianten. Vaksinering er frivillig, og det er kanskje noen som av ulike årsaker vil avstå.

Sykehuset oppfordrer sterkt til at flest mulig mottar tilbudet, men en eventuell beslutning om ikke å vaksinere seg vil ikke påvirke tildeling av arbeidsoppgaver eller arbeidsforholdet for øvrig.

- Det er en utrolig lettelse at vaksinen kommer, og den vil bidra til å snu hele bildet til det bedre. Men det blir likevel trolig en tung vei å gå frem mot sommeren. 

-Ingen virus

Bedriftshelsetjenesten skal hjelpe til med vaksineringen i Sykehuset Østfold, og det er mye som må følges opp både i forhold til gjennomføring av vaksinering, utnyttelse av dosene og registrering av de vaksinerte.
Kommunene i Østfold har vaksinert mange hundre allerede, og det er så langt meldt om få bivirkninger. Vaksinen, som er produsert av Pfizer/Biontech inneholder ikke kvikksølv, levende virus eller døde virus.
- Den har en helt annen sammensetning enn vaksiner fremstilt med tidligere metoder, og den har ingen tilsetningsstoffer annet enn det du kan få i deg i vanlige næringsstoffer. Dette er såkalte mRNA-vaksiner som er utviklet ved hjelp av genteknologi, forklarer Jon Birger Haug som selv ikke vil nøle med å ta vaksinen. Selve virkestoffet er en 3D-modellert kopi av "spike"-proteinet som gjør at viruset hefter seg på cellene, og består av aminosyrer. Til forskjell fra for eksempel Pandemix-vaksinen fra 2009 finnes ikke tilsetning av skvalen, og heller ikke eggprodukter, lateks eller kvikksølv.

Se også informasjon fra Folkehelseinstituttet
Om koronavaksiner
  • Flere koronavaksiner forventes å bli tilgjengelig i Norge
  • Comirnaty (BioNTech og Pfizer) ble tilgjengelig i Norge under en betinget godkjenning fra slutten av desember 2020
  • Comirnaty er en vaksine for å forhindre covid-19 forårsaket av SARS-CoV-2virus, og gis etter fortynning som injeksjon i overarm som en serie på to doser som tas med minst 21 dagers mellomrom. Oppgis å gi 95 prosent dekning etter andre dose.
  • Vaksinen er kun for personer fra 16 år og oppover
  • Vaksinen fører til at immunsystemet (kroppens eget forsvar) produserer antistoffer og blodceller som virker mot viruset, og dermed gir beskyttelse mot covid-19
  • Siden Cormirnaty ikke inneholder viruset for å produsere immunitet, kan den ikke gi deg covid-19
  • Etter tining skal vaksinen fortynnes, og dosene må brukes innen seks timer.
  • Svært vanlige bivirkninger (kan påvirke mer enn 1 av 10): Smerte og hevelse ved injeksjonsstedet, tretthet, hodepine, muskelsmerter, leddsmerter, frysninger, feber.

    (Kilde: FHI og Legemiddelverket)