Fortsatt besøksbegrensninger til nyfødte

Føde-, barsel og nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold har fortsatt besøksbegrensninger. Kun far eller medmor får være med mor og barn.

Inntil videre må søsken, annen familie og venner vente med å hilse på den nyfødte.
Sykehuset Østfold har fortsatt besøksbegrensninger til  barnas beste.

​2. februar ble det innført besøksbegrensninger ved avdelingen for å beskytte de nyfødte. Stor utbredelse av influensa, RS-virus og mage- tarminfeksjoner, gjorde det nødvendig å begrense besøk etter fødsel. Sykehuset Østfold ber om forståelse for at begrensningen fortsatt gjelder, men vil ta en ny vurdering i midten av april.

Se også: Besøksbegrensninger i Sykehuset Østfold

Se også: Babyboom i vinterferien

De nyfødte er ekstra utsatt for smitte, og det kan også mor være. For at de sammen skal få en best mulig start på det nye livet, må sykehuset forebygge smitte.
Det er viktig å begrense at det kommer smitte inn i avdelingene, og det er derfor sykehuset innfører besøksstopp. Familiene blir også bedt om ikke å ta med nyfødte til vestibylen av samme årsak.