HELSENORGE

Fortsatt innslippskontroll i sykehuset

Sykehuset Østfold har fortsatt innslippskontroll for pasienter, ledsagere og besøkende. Det er manuell innslippskontroll ved hovedinngangen, men det er også mulig å ta digital innslippskontroll i forkant.

Det er fortsatt innslippskontroll i sykehuset, men det er mulig å ta kontrollspørsmålene hjemme via digital innslippskontroll.

​​​Sykehuset har digital og manuell innslippskontroll for å redusere smittespredning. Det gjelder for pasienter, ledsagere og besøkende, med unntak av de som kommer direkte til akuttmottaket. Pasienter får påminnelse om innslippskontroll via SMS eller brev i forkant av timeavtalen. Hensikten med den digitale innslippskontrollen, er å gi pasienter og besøkende mulighet til å svare på kontrollspørsmål hjemme før de kommer.

Merk: Dersom du har koronasertifikat eller grønn kvittering, behøver du ikke å svare på spørsmål i forkant. Da er det tilstrekkelig å vise kvittering eller koronasertifikat i innslippskontrollen, og gå direkte inn i sykehuset uten ytterligere spørsmål.

I den digitale innslippskontrollen blir du bedt om å svare på spørsmål om koronasmitte før du møter til avtalt time på sykehuset. Du må tidligst svare 24 timer før du har time, slik at opplysningene er oppdaterte. Hvis du skal ha med deg følge/ledsager, må vedkommende også svare på spørsmålene. Dersom din helsetilstand endrer seg etter at du har svart, må du ringe avdelingen du skal til. Telefontid mandag til fredag i tidsrommet kl. 08.00 til 15.30. Dersom du ikke kan svare elektronisk på forhånd, må du gå til manuell innslippskontroll ved inngangen til sykehuset.

Trykk her for å komme til nettsiden og spørsmålene i den digitale innslippskontrollen.